Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-03-13T09:24:29Z-
dc.date.available2017-03-13T09:24:29Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citation10 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17876-
dc.description.abstractNgày nay, nguồn tin điện tử đang giữ vai trò quan trọng, làm thay đổi về chất hoạt động thông tin – thư viện. Việc đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường đại học đã khẳng định vai trò của nguồn tin điện tử trong đào tạo, làm thay đổi sâu sắc vị thế của Thư viện trong môi trường giáo dục đại học. Thư viện đã trở thành giảng đường thứ hai, nơi mà hầu hết người dạy và học đều cần đến trong quá trình học tập của mình. Phương pháp dạy và học theo tín chỉ bắt buộc người học phải tham khảo nhiều tài liệu hơn,cần nhiều thông tin hơn, tần xuất sử dụng tài liệu lớn hơn, đòi hỏi các thư viện phải đưa ra nhiều giải pháp khả thi trong việc cung cấp tài liệu cho người học một cách tốt nhất, nhanh, hiệu quả và chính xác nhất. Phát triển nguồn tin điện tử là vấn đề thiết yếu đặt ra cho các thư viện đại học hiện nay. Điều cốt yếu là làm thế nào để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người học và người dạy, đồng thời đó cũng là một trong những yếu tố góp phần đưa thư viện đại học Việt Nam phát triển ngang tầm thư viện trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, chi phí cho việc truyền tải thông tin và giá cả của nguồn tin điện tử còn rất đắt. Vấn đề đặt ra cho các thư viện là làm thế nào để bổ sung được nguồn tin điện tử trong khi kinh phí bổ sung tài liệu thì có hạn?… Với mục đích là bổ sung được các nguồn tin phù hợp cho nhiều đơn vị và giảm áp lực về nguồn kinh phí thì các Thư viện đã tính đến phương án bổ sung chia sẻ nguồn lực thông tin. Bên cạnh đó thư viện các trường đại học cũng cần chia sẻ nguồn lực thông tin nội sinh để tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của các trườngen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectXây dựng nguồn tin điện tửen_US
dc.subjectBổ sung tài liệu điện tửen_US
dc.subjectLiên hiệp thư viện các trường đại học kĩ thuậten_US
dc.titleXây dựng và Bổ sung chia sẻ nguồn tin điện tử trong Liên Hiệp Thư viện các Trường Đại Học Kỹ Thuậten_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • 49-Nguyễn Thị Thu Thủy-KYHT 20 năm LIC.pdf
  • Size : 460,31 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-03-13T09:24:29Z-
  dc.date.available2017-03-13T09:24:29Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citation10 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17876-
  dc.description.abstractNgày nay, nguồn tin điện tử đang giữ vai trò quan trọng, làm thay đổi về chất hoạt động thông tin – thư viện. Việc đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường đại học đã khẳng định vai trò của nguồn tin điện tử trong đào tạo, làm thay đổi sâu sắc vị thế của Thư viện trong môi trường giáo dục đại học. Thư viện đã trở thành giảng đường thứ hai, nơi mà hầu hết người dạy và học đều cần đến trong quá trình học tập của mình. Phương pháp dạy và học theo tín chỉ bắt buộc người học phải tham khảo nhiều tài liệu hơn,cần nhiều thông tin hơn, tần xuất sử dụng tài liệu lớn hơn, đòi hỏi các thư viện phải đưa ra nhiều giải pháp khả thi trong việc cung cấp tài liệu cho người học một cách tốt nhất, nhanh, hiệu quả và chính xác nhất. Phát triển nguồn tin điện tử là vấn đề thiết yếu đặt ra cho các thư viện đại học hiện nay. Điều cốt yếu là làm thế nào để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người học và người dạy, đồng thời đó cũng là một trong những yếu tố góp phần đưa thư viện đại học Việt Nam phát triển ngang tầm thư viện trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, chi phí cho việc truyền tải thông tin và giá cả của nguồn tin điện tử còn rất đắt. Vấn đề đặt ra cho các thư viện là làm thế nào để bổ sung được nguồn tin điện tử trong khi kinh phí bổ sung tài liệu thì có hạn?… Với mục đích là bổ sung được các nguồn tin phù hợp cho nhiều đơn vị và giảm áp lực về nguồn kinh phí thì các Thư viện đã tính đến phương án bổ sung chia sẻ nguồn lực thông tin. Bên cạnh đó thư viện các trường đại học cũng cần chia sẻ nguồn lực thông tin nội sinh để tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của các trườngen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectXây dựng nguồn tin điện tửen_US
  dc.subjectBổ sung tài liệu điện tửen_US
  dc.subjectLiên hiệp thư viện các trường đại học kĩ thuậten_US
  dc.titleXây dựng và Bổ sung chia sẻ nguồn tin điện tử trong Liên Hiệp Thư viện các Trường Đại Học Kỹ Thuậten_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • 49-Nguyễn Thị Thu Thủy-KYHT 20 năm LIC.pdf
  • Size : 460,31 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :