Trung tâm Phật giáo Vĩnh Nghiêm và những ảnh hưởng đối với vùng đất Yên Dũng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18994Trung tâm Phật giáo Vĩnh Nghiêm và những ảnh hưởng đối với vùng đất Yên Dũng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18994