Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKiều, Hữu Ảnh-
dc.contributor.authorBùi, Thị Việt Hà-
dc.contributor.authorNguyễn, MInh Phương-
dc.contributor.authorPhạm, Văn Ty-
dc.date.accessioned2017-03-17T08:02:59Z-
dc.date.available2017-03-17T08:02:59Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19104-
dc.description28tren_US
dc.description.abstractÁp dụng trên quy mô chăn nuôi ở các hộ gia đình Đối tượng nghiên cứu trong chăn nuôi gia cầm(gà, vịt) Nêu cấu trúc của Xylan, đặc tính của hệ thống enzim phân huỷ Xylan. Sử dụng hoá chất, cơ chất, xét ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến khả năng sinh tổng hợp CMC-Aza và Xylanaza. Đã thử nghiệm trên gia cầm và cho kết quả rất khả quan Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Chủng Ap-146 sinh trưởng và tổng hợp enzym CMC-aza và Xylanaza tốt trên môi trường Czapek có bổ sung 5g CMC và 5g Xylan với nhiệt độ nuôi 30 độ C, pH6, thời gian tích luỹ enzym cao nhất là 3 ngày Từ 30 chủng nấm sợi có hoạt tính Xylanaza đã chọn được 1 chủng có hoạt tính CMC-aza và Xylanaza mạnh nhất. Theo khoá phân loại của Raper và Fennell thì chủng này được xác định là Aspergillus parvathecius Đã thử nghiệm bước đầu trong chăn nuôi gà và cho kết quả rất khả quan Đã xây dựng được quy trình đơn giản để sản xuất chế phẩm dùng trong chăn nuôi gia súcen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectChăn nuôien_US
dc.subjectThức ăn chăn nuôien_US
dc.subjectVi sinh vậten_US
dc.subjectXylozaen_US
dc.titlePhân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng đồng hoá xyloza dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi : Đề tài NCKH. QT00.16en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00108.pdf
  • Size : 19,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorKiều, Hữu Ảnh-
  dc.contributor.authorBùi, Thị Việt Hà-
  dc.contributor.authorNguyễn, MInh Phương-
  dc.contributor.authorPhạm, Văn Ty-
  dc.date.accessioned2017-03-17T08:02:59Z-
  dc.date.available2017-03-17T08:02:59Z-
  dc.date.issued2001-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19104-
  dc.description28tren_US
  dc.description.abstractÁp dụng trên quy mô chăn nuôi ở các hộ gia đình Đối tượng nghiên cứu trong chăn nuôi gia cầm(gà, vịt) Nêu cấu trúc của Xylan, đặc tính của hệ thống enzim phân huỷ Xylan. Sử dụng hoá chất, cơ chất, xét ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến khả năng sinh tổng hợp CMC-Aza và Xylanaza. Đã thử nghiệm trên gia cầm và cho kết quả rất khả quan Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Chủng Ap-146 sinh trưởng và tổng hợp enzym CMC-aza và Xylanaza tốt trên môi trường Czapek có bổ sung 5g CMC và 5g Xylan với nhiệt độ nuôi 30 độ C, pH6, thời gian tích luỹ enzym cao nhất là 3 ngày Từ 30 chủng nấm sợi có hoạt tính Xylanaza đã chọn được 1 chủng có hoạt tính CMC-aza và Xylanaza mạnh nhất. Theo khoá phân loại của Raper và Fennell thì chủng này được xác định là Aspergillus parvathecius Đã thử nghiệm bước đầu trong chăn nuôi gà và cho kết quả rất khả quan Đã xây dựng được quy trình đơn giản để sản xuất chế phẩm dùng trong chăn nuôi gia súcen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectChăn nuôien_US
  dc.subjectThức ăn chăn nuôien_US
  dc.subjectVi sinh vậten_US
  dc.subjectXylozaen_US
  dc.titlePhân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng đồng hoá xyloza dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi : Đề tài NCKH. QT00.16en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00108.pdf
  • Size : 19,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :