Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bích Lộc-
dc.contributor.authorCao, Thế Hà-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
dc.contributor.authorVũ, Hiệp Hào-
dc.date.accessioned2017-03-17T17:27:13Z-
dc.date.available2017-03-17T17:27:13Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationNguyễn, T. B. L., et al. (2005). Bước đầu nghiên cứu phương pháp Sol-Gel và một số phương pháp khác tổng hợp vật liệu kích cỡ nano TiO2 biến tính và một số ứng dụng. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19243-
dc.description.abstractTiến hành tổng hợp TiO2 dạng anatase kích cỡ nano bằng phương pháp sol-gen.Tiến hành biến tính TiO2 bằng cách đưa các kim loại Ag, Au, Pt, Cu, Fe vào TiO2. Khảo sát các đặc trưng của xúc tác: hoạt tính xúc tác, XRD, SEM, UV-VIS, IRen_US
dc.format.extent55 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectKhoa học vật liệuen_US
dc.subjectPhương pháp Sol-Gelen_US
dc.subjectVật liệu Nanoen_US
dc.titleBước đầu nghiên cứu phương pháp Sol-Gel và một số phương pháp khác tổng hợp vật liệu kích cỡ nano TiO2 biến tính và một số ứng dụng : Đề tài NCKH. QT.04.11en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00471.pdf
  • Size : 21,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bích Lộc-
  dc.contributor.authorCao, Thế Hà-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
  dc.contributor.authorVũ, Hiệp Hào-
  dc.date.accessioned2017-03-17T17:27:13Z-
  dc.date.available2017-03-17T17:27:13Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. B. L., et al. (2005). Bước đầu nghiên cứu phương pháp Sol-Gel và một số phương pháp khác tổng hợp vật liệu kích cỡ nano TiO2 biến tính và một số ứng dụng. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19243-
  dc.description.abstractTiến hành tổng hợp TiO2 dạng anatase kích cỡ nano bằng phương pháp sol-gen.Tiến hành biến tính TiO2 bằng cách đưa các kim loại Ag, Au, Pt, Cu, Fe vào TiO2. Khảo sát các đặc trưng của xúc tác: hoạt tính xúc tác, XRD, SEM, UV-VIS, IRen_US
  dc.format.extent55 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectKhoa học vật liệuen_US
  dc.subjectPhương pháp Sol-Gelen_US
  dc.subjectVật liệu Nanoen_US
  dc.titleBước đầu nghiên cứu phương pháp Sol-Gel và một số phương pháp khác tổng hợp vật liệu kích cỡ nano TiO2 biến tính và một số ứng dụng : Đề tài NCKH. QT.04.11en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00471.pdf
  • Size : 21,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :