Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLanglet, Philippe-
dc.date.accessioned2017-03-20T01:57:17Z-
dc.date.available2017-03-20T01:57:17Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationLanglet, P. (2007). Nho giáo có tính cách tôn giáo không?. Nghiên cứu tôn giáo, Tập 48, Số 6, p. 3-12-
dc.identifier.issn1859-0403-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19269-
dc.description.abstractThông thường người Pháp chúng tôi nói Khổng giáo (confucianisme) hơn là Nho giáo vì các nhà nho xem Khổng Tử như là vị tiên sư của mình. Nhưng tiếp tố - isme trong “confucianisme” lộ rõ tính hệ thống quá. Cho nên người Pháp chúng tôi thường dịch sai từ giáo, có nghĩa là dạy một cách suy tư, mà tinh thần phân tích của chúng tôi ngần ngại không biết goi là đó là chính trị, triết học, đạo lý hoặc tôn giáo. Chúng tôi phân biệt hiền triết và tôn giáo. Vùng Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, tại Việt Nam chẳng hạn, phân biệt như thế được chẳng? Pháp và lễ bản chất khác nhau thực sự không?-
dc.language.isovien_US
dc.relation.ispartofseriesNghiên cứu Tôn giáo-
dc.subjectNho giáoen_US
dc.subjectTôn giáoen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleNho giáo có tính cách tôn giáo không?en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)


 • Nho giáo có tính cách tôn giáo không PHILIPE LANGLET; Bử...
  • Size : 270,82 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorLanglet, Philippe-
  dc.date.accessioned2017-03-20T01:57:17Z-
  dc.date.available2017-03-20T01:57:17Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationLanglet, P. (2007). Nho giáo có tính cách tôn giáo không?. Nghiên cứu tôn giáo, Tập 48, Số 6, p. 3-12-
  dc.identifier.issn1859-0403-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19269-
  dc.description.abstractThông thường người Pháp chúng tôi nói Khổng giáo (confucianisme) hơn là Nho giáo vì các nhà nho xem Khổng Tử như là vị tiên sư của mình. Nhưng tiếp tố - isme trong “confucianisme” lộ rõ tính hệ thống quá. Cho nên người Pháp chúng tôi thường dịch sai từ giáo, có nghĩa là dạy một cách suy tư, mà tinh thần phân tích của chúng tôi ngần ngại không biết goi là đó là chính trị, triết học, đạo lý hoặc tôn giáo. Chúng tôi phân biệt hiền triết và tôn giáo. Vùng Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, tại Việt Nam chẳng hạn, phân biệt như thế được chẳng? Pháp và lễ bản chất khác nhau thực sự không?-
  dc.language.isovien_US
  dc.relation.ispartofseriesNghiên cứu Tôn giáo-
  dc.subjectNho giáoen_US
  dc.subjectTôn giáoen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleNho giáo có tính cách tôn giáo không?en_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)


 • Nho giáo có tính cách tôn giáo không PHILIPE LANGLET; Bử...
  • Size : 270,82 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :