Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐào, Huy Quyền-
dc.date.accessioned2017-03-20T03:43:03Z-
dc.date.available2017-03-20T03:43:03Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationĐào, Huy Quyền. (2005). Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 6 - 2005, tr. 43-46-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19386-
dc.description.abstractPhật giáo Hòa Hảo du nhập vào tỉnh Vĩnh Long vào năm 1945. Trước năm 1945, người dân Vĩnh Long vẫn ghi nhớ hình ảnh Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đến Vĩnh Long khuyến nông. Trong những ngày thuyết pháp tại các địa điểm Vũng Liêm, Chợ Lách, Tam Bình… của Vĩnh Long, Đức Thấy Huỳnh Phú Sổ kêu gọi nông dân chăm lo việc đồng áng, khuyến khích mọi người sống phải lo tròn Tứ Ân như trong đường hướng giáo lí Phật giáo Hòa Hảo…-
dc.language.isovien_US
dc.publisherTạp chí Nghiên cứu tôn giáoen_US
dc.subjectPhật giáoen_US
dc.subjectHòa Hảoen_US
dc.subjectVĩnh Longen_US
dc.titlePhật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)


 • Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Lĩnh Long.pdf
  • Size : 110,33 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐào, Huy Quyền-
  dc.date.accessioned2017-03-20T03:43:03Z-
  dc.date.available2017-03-20T03:43:03Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationĐào, Huy Quyền. (2005). Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 6 - 2005, tr. 43-46-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19386-
  dc.description.abstractPhật giáo Hòa Hảo du nhập vào tỉnh Vĩnh Long vào năm 1945. Trước năm 1945, người dân Vĩnh Long vẫn ghi nhớ hình ảnh Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đến Vĩnh Long khuyến nông. Trong những ngày thuyết pháp tại các địa điểm Vũng Liêm, Chợ Lách, Tam Bình… của Vĩnh Long, Đức Thấy Huỳnh Phú Sổ kêu gọi nông dân chăm lo việc đồng áng, khuyến khích mọi người sống phải lo tròn Tứ Ân như trong đường hướng giáo lí Phật giáo Hòa Hảo…-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherTạp chí Nghiên cứu tôn giáoen_US
  dc.subjectPhật giáoen_US
  dc.subjectHòa Hảoen_US
  dc.subjectVĩnh Longen_US
  dc.titlePhật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Vĩnh Longen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)


 • Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Lĩnh Long.pdf
  • Size : 110,33 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :