Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Việt Hà-
dc.contributor.authorLê, Quang Hiếu-
dc.date.accessioned2017-03-20T07:38:56Z-
dc.date.available2017-03-20T07:38:56Z-
dc.date.issued2-
dc.identifier.citationNguyễn, Việt Hà, Lê, Quang Hiếu. (2004). Mô hình kiến trúc website môn học. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19558-
dc.description.abstractTìm hiểu khả năng, lợi ích, tính khả thi của việc ứng dụng E-learning trong môi trường đào tạo đại học tại Khoa Công nghệ nói riêng, Đại học Quốc Gia Hà Nội và các truờng đại học trong nước nói chung. Nghiên cứu xây dựng các bài giảng điện tử, phát triển hệ thống Website môn học. Thí điểm tạo ra và sử dụng trang Web cho một số môn học kết hợp với lên lớp truyền then_US
dc.format.extent158 tr. + Phụ lục-
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectCông nghệ WEBen_US
dc.subjectHệ quản trịen_US
dc.subjectWebsite môn họcen_US
dc.titleMô hình kiến trúc website môn họcen_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00273.pdf
  • Size : 52,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Việt Hà-
  dc.contributor.authorLê, Quang Hiếu-
  dc.date.accessioned2017-03-20T07:38:56Z-
  dc.date.available2017-03-20T07:38:56Z-
  dc.date.issued2-
  dc.identifier.citationNguyễn, Việt Hà, Lê, Quang Hiếu. (2004). Mô hình kiến trúc website môn học. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19558-
  dc.description.abstractTìm hiểu khả năng, lợi ích, tính khả thi của việc ứng dụng E-learning trong môi trường đào tạo đại học tại Khoa Công nghệ nói riêng, Đại học Quốc Gia Hà Nội và các truờng đại học trong nước nói chung. Nghiên cứu xây dựng các bài giảng điện tử, phát triển hệ thống Website môn học. Thí điểm tạo ra và sử dụng trang Web cho một số môn học kết hợp với lên lớp truyền then_US
  dc.format.extent158 tr. + Phụ lục-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectCông nghệ WEBen_US
  dc.subjectHệ quản trịen_US
  dc.subjectWebsite môn họcen_US
  dc.titleMô hình kiến trúc website môn họcen_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00273.pdf
  • Size : 52,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :