Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2017-03-21T03:01:07Z-
dc.date.available2017-03-21T03:01:07Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.degreecodeV_L2_01527-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19921-
dc.description156 tr.en_US
dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn. Lựa chọn 4 trong số 10 khách sạn 4 sao trên địa bàn Hạ Long làm đối tượng nghiên cứu điển hình (Khách sạn Heritage Hạ Long, Biệt thự Hoàng Gia, Sài Gòn Hạ Long và Mithrin Hạ Long), đánh giá và chỉ ra những ưu điểm, hạn chế cùng nguyên nhân của hạn chế của công tác quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn đó. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long như: hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực; xây dựng, cập nhật và sử dụng thường xuyên bản mô tả và bản tiêu chuẩn công việc trong tuyển dụng và đánh giá nhân viên; tăng cường kiểm soát hệ số luân chuyển lao động; hoàn thiện công tác đánh giá sau các khóa đào tạo và thực hiện công việc; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng môi trường làm việc trong các khách sạn. Đồng thời rút ra những kinh nghiệm từ quản trị nguồn nhân lực trong các khách sạn 4 sao ở Hạ Long về tuyển dụng và sử dụng lao động; đào tạo và phát triển nhân lực; công tác đánh giá thực hiện công việc; trả công và đãi ngộ lao động; kiểm tra, giám sát và xây dựng cũng như duy trì quan hệ lao độngen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectDu lịchen_US
dc.subjectHạ Longen_US
dc.subjectKhách sạnen_US
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen_US
dc.titleNghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Longen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01527.pdf
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
  dc.date.accessioned2017-03-21T03:01:07Z-
  dc.date.available2017-03-21T03:01:07Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01527-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19921-
  dc.description156 tr.en_US
  dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn. Lựa chọn 4 trong số 10 khách sạn 4 sao trên địa bàn Hạ Long làm đối tượng nghiên cứu điển hình (Khách sạn Heritage Hạ Long, Biệt thự Hoàng Gia, Sài Gòn Hạ Long và Mithrin Hạ Long), đánh giá và chỉ ra những ưu điểm, hạn chế cùng nguyên nhân của hạn chế của công tác quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn đó. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long như: hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực; xây dựng, cập nhật và sử dụng thường xuyên bản mô tả và bản tiêu chuẩn công việc trong tuyển dụng và đánh giá nhân viên; tăng cường kiểm soát hệ số luân chuyển lao động; hoàn thiện công tác đánh giá sau các khóa đào tạo và thực hiện công việc; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng môi trường làm việc trong các khách sạn. Đồng thời rút ra những kinh nghiệm từ quản trị nguồn nhân lực trong các khách sạn 4 sao ở Hạ Long về tuyển dụng và sử dụng lao động; đào tạo và phát triển nhân lực; công tác đánh giá thực hiện công việc; trả công và đãi ngộ lao động; kiểm tra, giám sát và xây dựng cũng như duy trì quan hệ lao độngen_US
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectDu lịchen_US
  dc.subjectHạ Longen_US
  dc.subjectKhách sạnen_US
  dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen_US
  dc.titleNghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Longen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01527.pdf
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :