Nguồn tư liệu gia phả trong nghiên cứu dân số học lịch sử Việt Nam (Trường hợp gia phả họ Nguyễn Quan Giáp làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19958Nguồn tư liệu gia phả trong nghiên cứu dân số học lịch sử Việt Nam (Trường hợp gia phả họ Nguyễn Quan Giáp làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19958