Ngôn ngữ và văn hoá: những tương đồng và khác biệt trong cách thể hiện lời phàn nàn của người Việt và người Trung Quốc học tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19973Ngôn ngữ và văn hoá: những tương đồng và khác biệt trong cách thể hiện lời phàn nàn của người Việt và người Trung Quốc học tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19973