Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorVũ, Thị Mừng-
dc.date.accessioned2017-03-21T09:13:02Z-
dc.date.available2017-03-21T09:13:02Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationVũ, T. M. (2016). Phân loại phương trình lượng giác theo phương pháp giải chúng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode60460113-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20368-
dc.description.abstractĐối với chương trình toán trung học phổ thông thì phương trình lượng giác là một nội dung quan trọng vì trong các kỳ thi tuyển sinh đại học hầu như năm nào cũng có một câu giải phương trình lượng giác. Việc giảng dạy lượng giác đã được đưa vào chương trình ngay từ lớp 10 bậc trung học phổ thông, trong đó phần kiến thức về phương trình lượng giác chiếm vai trò trọng tâm. Kèm theo đó học toán lượng giác cũng giúp học sinh mở rộng tư duy vì một bài lượng giác có nhiều cách giải. Số lượng công thức lượng giác cần nhớ khá nhiều do đó đòi hỏi học sinh phải làm nhiều bài tập để nhớ kiến thức. Tuy nhiên, do thời gianhạnhẹp của chương trình phổ thông, không nêu được đầy đủ chi tiết tất cả các dạng bài toán về phương trình.-
dc.format.extent85 tr.-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiênen_US
dc.subjectPhương trình lượng giácen_US
dc.subjectPhân loạien_US
dc.subjectPhương pháp giải chúngen_US
dc.subject.ddc516.24-
dc.titlePhân loại phương trình lượng giác theo phương pháp giải chúngen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.licVU-M-
dc.description.degreePhương pháp toán sơ cấp-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003279.pdf
  • Size : 414,67 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Mừng-
  dc.date.accessioned2017-03-21T09:13:02Z-
  dc.date.available2017-03-21T09:13:02Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationVũ, T. M. (2016). Phân loại phương trình lượng giác theo phương pháp giải chúng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode60460113-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20368-
  dc.description.abstractĐối với chương trình toán trung học phổ thông thì phương trình lượng giác là một nội dung quan trọng vì trong các kỳ thi tuyển sinh đại học hầu như năm nào cũng có một câu giải phương trình lượng giác. Việc giảng dạy lượng giác đã được đưa vào chương trình ngay từ lớp 10 bậc trung học phổ thông, trong đó phần kiến thức về phương trình lượng giác chiếm vai trò trọng tâm. Kèm theo đó học toán lượng giác cũng giúp học sinh mở rộng tư duy vì một bài lượng giác có nhiều cách giải. Số lượng công thức lượng giác cần nhớ khá nhiều do đó đòi hỏi học sinh phải làm nhiều bài tập để nhớ kiến thức. Tuy nhiên, do thời gianhạnhẹp của chương trình phổ thông, không nêu được đầy đủ chi tiết tất cả các dạng bài toán về phương trình.-
  dc.format.extent85 tr.-
  dc.language.isoenen_US
  dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiênen_US
  dc.subjectPhương trình lượng giácen_US
  dc.subjectPhân loạien_US
  dc.subjectPhương pháp giải chúngen_US
  dc.subject.ddc516.24-
  dc.titlePhân loại phương trình lượng giác theo phương pháp giải chúngen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.licVU-M-
  dc.description.degreePhương pháp toán sơ cấp-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003279.pdf
  • Size : 414,67 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :