Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh : [190]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 190
 • TP_00196.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyên Hồng (2005)

 • Tập thơ là những dòng thơ giàu cảm xúc giữa hàng ngàn trang văn xuôi phong phú và bề bộn sự sống. Trời xanh là những tiếng chim kêu đầu buổi sớm, là những giọt sương óng ánh, là không gian lảnh lót (...)

 • TP_00195.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyên Hồng (2005)

 • Nguyên Hồng xây dựng tiểu thuyết lịch sử Núi rừng Yên Thế với tư tưởng đây là cuộc chiến tranh nhân dân theo đường lối trường kỳ kháng chiến. Khác với các tác giả cùng viết về đề tài này trước đó, Nguyên Hồng xây dựng tác phẩm theo hướng: cuộc khởi nghĩa Yên Thế nổ ra là tất yếu, là đúng với quy luật lịch sử. Nó là sự tổng hợp của ý chí, của sức mạnh toàn dân, quyết đứng lên bảo vệ quyền sống, quyền tự do của con người. Lấy quần chúng nhân dân làm nhân vật trung tâm, nhà văn không chỉ thể hiện niềm yêu mến với con người Yên Thế mà quan trọng hơn, tác giả đã hiểu thấu đáo sức mạnh vô địch, tiềm tàng trong quần chúng nhân dân lao động. Nguyên Hồng cũng chủ đích đưa các thủ lĩnh của phon...

 • TP_00106.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Thi,1928-1968 (2002)

 • Giải thưởng Hồ Chí Minh là giải thưởng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những công trình giáo dục và văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. Đây được xem là giải thưởng danh giá nhất hiện nay tại Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Nguyễn Thi

 • TP_00185.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Công Hoan (2005)

 • Các em lớn lên, chỉ thấy đảo Côn Sơn được gọi bằng cái tên đẹp là hòn Đảo Ngọc, chắc ít em biết là trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà toàn quân và toàn dân ta đại thắng bọn Mỹ cướp nước, và bọn bù nhìn bán nước, thì đảo ấy lại là một địa ngục ở trần gian đấy!...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 190

Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh : [190]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 190
 • TP_00196.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyên Hồng (2005)

 • Tập thơ là những dòng thơ giàu cảm xúc giữa hàng ngàn trang văn xuôi phong phú và bề bộn sự sống. Trời xanh là những tiếng chim kêu đầu buổi sớm, là những giọt sương óng ánh, là không gian lảnh lót (...)

 • TP_00195.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyên Hồng (2005)

 • Nguyên Hồng xây dựng tiểu thuyết lịch sử Núi rừng Yên Thế với tư tưởng đây là cuộc chiến tranh nhân dân theo đường lối trường kỳ kháng chiến. Khác với các tác giả cùng viết về đề tài này trước đó, Nguyên Hồng xây dựng tác phẩm theo hướng: cuộc khởi nghĩa Yên Thế nổ ra là tất yếu, là đúng với quy luật lịch sử. Nó là sự tổng hợp của ý chí, của sức mạnh toàn dân, quyết đứng lên bảo vệ quyền sống, quyền tự do của con người. Lấy quần chúng nhân dân làm nhân vật trung tâm, nhà văn không chỉ thể hiện niềm yêu mến với con người Yên Thế mà quan trọng hơn, tác giả đã hiểu thấu đáo sức mạnh vô địch, tiềm tàng trong quần chúng nhân dân lao động. Nguyên Hồng cũng chủ đích đưa các thủ lĩnh của phon...

 • TP_00106.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Thi,1928-1968 (2002)

 • Giải thưởng Hồ Chí Minh là giải thưởng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những công trình giáo dục và văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. Đây được xem là giải thưởng danh giá nhất hiện nay tại Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Nguyễn Thi

 • TP_00185.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Công Hoan (2005)

 • Các em lớn lên, chỉ thấy đảo Côn Sơn được gọi bằng cái tên đẹp là hòn Đảo Ngọc, chắc ít em biết là trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà toàn quân và toàn dân ta đại thắng bọn Mỹ cướp nước, và bọn bù nhìn bán nước, thì đảo ấy lại là một địa ngục ở trần gian đấy!...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 190