Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Thị Dậu-
dc.contributor.authorMai, Thị Thanh Xuân-
dc.contributor.authorNgô, Đăng Thành-
dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
dc.date.accessioned2017-03-23T04:19:28Z-
dc.date.available2017-03-23T04:19:28Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21530-
dc.description188 tr.en_US
dc.description.abstractCông nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Đây là ba tỉnh có những đặc điểm tương đồng cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống, đồng thời là nơi có nền kinh tế phát triển thấp nhất cả nước. Để rút ngắn khoảng cách thì các tỉnh này phải khai thác triệt để mọi tiềm năng, phát huy lợi thế để chuyển nền kinh tế nông nghiệp độc canh sang nền nông nghiệp hàng hoá đa dạng , đẩy mạnh kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vấn đề đặt ra yêu cầu cấp bách cho các ngành các cấp là phải tìm ra một hướng đi đúng , phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương , nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn Thanh - Nghệ - Tĩnh theo hướng hiện đại, văn minhen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectCông nghiệp hoáen_US
dc.subjectHiện đại hoáen_US
dc.subjectKinh tế nông nghiệpen_US
dc.subjectNông thônen_US
dc.titleCông nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh : Đề tài NCKH.QK00.01en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00142.pdf
  • Size : 108,43 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Thị Dậu-
  dc.contributor.authorMai, Thị Thanh Xuân-
  dc.contributor.authorNgô, Đăng Thành-
  dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
  dc.date.accessioned2017-03-23T04:19:28Z-
  dc.date.available2017-03-23T04:19:28Z-
  dc.date.issued2002-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21530-
  dc.description188 tr.en_US
  dc.description.abstractCông nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Đây là ba tỉnh có những đặc điểm tương đồng cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống, đồng thời là nơi có nền kinh tế phát triển thấp nhất cả nước. Để rút ngắn khoảng cách thì các tỉnh này phải khai thác triệt để mọi tiềm năng, phát huy lợi thế để chuyển nền kinh tế nông nghiệp độc canh sang nền nông nghiệp hàng hoá đa dạng , đẩy mạnh kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vấn đề đặt ra yêu cầu cấp bách cho các ngành các cấp là phải tìm ra một hướng đi đúng , phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương , nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn Thanh - Nghệ - Tĩnh theo hướng hiện đại, văn minhen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectCông nghiệp hoáen_US
  dc.subjectHiện đại hoáen_US
  dc.subjectKinh tế nông nghiệpen_US
  dc.subjectNông thônen_US
  dc.titleCông nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh : Đề tài NCKH.QK00.01en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00142.pdf
  • Size : 108,43 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :