Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Huy Chương-
dc.contributor.authorTrần, Mạnh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-03-23T09:01:14Z-
dc.date.available2017-03-23T09:01:14Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNguyễn, H.C., Trần, M.T. (2010). Các vấn đề về chính sách phát triển nguồn học liệu trực tuyến tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Phát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên số trong các trường đại học và nghiên cứu-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21772-
dc.description.abstractTại ĐHQGHN (VNU), cũng như tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo khác, mục tiêu của hoạt động Thông tin thư viện (TTTV) là nhằm thúc đẩy sự phát triển về tổ chức và hoạt động, đặc biệt là các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, quản lí, hợp tác quốc tế, vấn đề liên kết- ứng dụng các thành tựu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta...-
dc.format.extent17 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectChính sách phát triểnen_US
dc.subjectNguồn học liệu trực tuyếnen_US
dc.subjectĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.titleCác vấn đề về chính sách phát triển nguồn học liệu trực tuyến tại Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferencePhát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên số trong các trường đại học và nghiên cứu-
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_01058.pdf
  • Size : 6,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Huy Chương-
  dc.contributor.authorTrần, Mạnh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-03-23T09:01:14Z-
  dc.date.available2017-03-23T09:01:14Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationNguyễn, H.C., Trần, M.T. (2010). Các vấn đề về chính sách phát triển nguồn học liệu trực tuyến tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Phát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên số trong các trường đại học và nghiên cứu-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21772-
  dc.description.abstractTại ĐHQGHN (VNU), cũng như tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo khác, mục tiêu của hoạt động Thông tin thư viện (TTTV) là nhằm thúc đẩy sự phát triển về tổ chức và hoạt động, đặc biệt là các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, quản lí, hợp tác quốc tế, vấn đề liên kết- ứng dụng các thành tựu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta...-
  dc.format.extent17 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectChính sách phát triểnen_US
  dc.subjectNguồn học liệu trực tuyếnen_US
  dc.subjectĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.titleCác vấn đề về chính sách phát triển nguồn học liệu trực tuyến tại Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.typeConference Paperen_US
  dc.contributor.conferencePhát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên số trong các trường đại học và nghiên cứu-
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_01058.pdf
  • Size : 6,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :