Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐồng, Kim Loan-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hà-
dc.contributor.authorLưu, Minh Loan-
dc.date.accessioned2017-03-23T09:01:35Z-
dc.date.available2017-03-23T09:01:35Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21773-
dc.description36 tr.en_US
dc.description.abstractNghiên cứu, xử lý 4-clorophenol bằng tác nhân Fenton; nghiên cứu chế tạo xúc tác hạt TiO2 và chế tạo màng xúc tác quang hoá TiO2 trên một số nền (xương/phôi) khác nhau; đặc biệt nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng xúc tác quang hoá TiO2/UV. Qua nghiên cứu đã thiết kế và lắp đặt phục vụ 2 thiết bị : thiết bị xử lý tuần hoàn nước thải có đèn tử ngoại và thiết bị xử lý màng TiO2/UV. Đã chế tạo được một số vật liệu màng TiO2 và màng TiO2 cho xử lý chất thải và xây dựng quy trình công nghệ phù hợp cho việc xử lý nước thải dệt nhuộm Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Phân loại các chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học và tìm hiểu các biện pháp đã áp dụng để xử lý nước thải. Áp dụng thử một số phương pháp oxy hoá cấp tiến để xử lý chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học. Chế tạo xúc tác quang hoá TiO2 cho xử lý nước thải chứa nhiều chất hữu cơ khó xử lý sinh học Hai thiết bị nghiên cứu đã được thiết kế và lắp đặt phục vụ cho các nghiên cứu của đề tài . Đã chế tạo được một số vật liệu mang TiO2 và màng TiO2 cho xử lý chất thảien_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectHợp chất hữu cơen_US
dc.subjectNước thảien_US
dc.subjectPhương pháp ôxy hoá cấp tiếnen_US
dc.subjectÔ nhiễm nướcen_US
dc.titleNghiên cứu xử lý các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước thải bằng các phương pháp oxy hóa cấp tiến : Đề tài NCKH. QT. 06.42en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00669.pdf
  • Size : 32,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐồng, Kim Loan-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hà-
  dc.contributor.authorLưu, Minh Loan-
  dc.date.accessioned2017-03-23T09:01:35Z-
  dc.date.available2017-03-23T09:01:35Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21773-
  dc.description36 tr.en_US
  dc.description.abstractNghiên cứu, xử lý 4-clorophenol bằng tác nhân Fenton; nghiên cứu chế tạo xúc tác hạt TiO2 và chế tạo màng xúc tác quang hoá TiO2 trên một số nền (xương/phôi) khác nhau; đặc biệt nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng xúc tác quang hoá TiO2/UV. Qua nghiên cứu đã thiết kế và lắp đặt phục vụ 2 thiết bị : thiết bị xử lý tuần hoàn nước thải có đèn tử ngoại và thiết bị xử lý màng TiO2/UV. Đã chế tạo được một số vật liệu màng TiO2 và màng TiO2 cho xử lý chất thải và xây dựng quy trình công nghệ phù hợp cho việc xử lý nước thải dệt nhuộm Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Phân loại các chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học và tìm hiểu các biện pháp đã áp dụng để xử lý nước thải. Áp dụng thử một số phương pháp oxy hoá cấp tiến để xử lý chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học. Chế tạo xúc tác quang hoá TiO2 cho xử lý nước thải chứa nhiều chất hữu cơ khó xử lý sinh học Hai thiết bị nghiên cứu đã được thiết kế và lắp đặt phục vụ cho các nghiên cứu của đề tài . Đã chế tạo được một số vật liệu mang TiO2 và màng TiO2 cho xử lý chất thảien_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectHợp chất hữu cơen_US
  dc.subjectNước thảien_US
  dc.subjectPhương pháp ôxy hoá cấp tiếnen_US
  dc.subjectÔ nhiễm nướcen_US
  dc.titleNghiên cứu xử lý các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước thải bằng các phương pháp oxy hóa cấp tiến : Đề tài NCKH. QT. 06.42en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00669.pdf
  • Size : 32,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :