Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYu, Insun-
dc.date.accessioned2017-03-23T09:16:30Z-
dc.date.available2017-03-23T09:16:30Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citationY, I. (1998). Mô hình xã hội lưỡng hệ và địa vị phụ nữ trong truyền thống Việt Nam. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21789-
dc.description.abstractTruyền thống xã hội Việt Nam đã có tính chất lưỡng hệ ngay cả khi chịu ảnh hưởng của đạo Khổng và đặc điểm này liên quan chặt chẽ với vị trí cao của phụ nữ trong xã hội. Điều nay không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn ở các nước Đông Nam Á khác vào thời kỳ cận đại.-
dc.format.extent12 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectViệt Nam họcen_US
dc.subjectPhụ nữen_US
dc.subjectMô hình xã hộien_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleMô hình xã hội lưỡng hệ và địa vị phụ nữ trong truyền thống Việt Namen_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceViệt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất-
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • 027.pdf
  • Size : 9,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorYu, Insun-
  dc.date.accessioned2017-03-23T09:16:30Z-
  dc.date.available2017-03-23T09:16:30Z-
  dc.date.issued1998-
  dc.identifier.citationY, I. (1998). Mô hình xã hội lưỡng hệ và địa vị phụ nữ trong truyền thống Việt Nam. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21789-
  dc.description.abstractTruyền thống xã hội Việt Nam đã có tính chất lưỡng hệ ngay cả khi chịu ảnh hưởng của đạo Khổng và đặc điểm này liên quan chặt chẽ với vị trí cao của phụ nữ trong xã hội. Điều nay không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn ở các nước Đông Nam Á khác vào thời kỳ cận đại.-
  dc.format.extent12 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectViệt Nam họcen_US
  dc.subjectPhụ nữen_US
  dc.subjectMô hình xã hộien_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleMô hình xã hội lưỡng hệ và địa vị phụ nữ trong truyền thống Việt Namen_US
  dc.typeConference Paperen_US
  dc.contributor.conferenceViệt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất-
  Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • 027.pdf
  • Size : 9,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :