Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrịnh, Đình Chiến-
dc.date.accessioned2017-03-23T09:56:55Z-
dc.date.available2017-03-23T09:56:55Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21827-
dc.description32 tr.en_US
dc.description.abstractKhảo sát thời gian xung và cường độ xung trước và sau khi truyền qua môi trường hoạt chất trong các trường hợp xung vào có dạng Lorentz, dạng Gauss và dạng Secant- hypeebolic Khảo sát điều kiện ổn định của xung sáng đối với Laser màu xung cực ngắn khoá mode bị động. Khảo sát ảnh hưởng của xung sáng có chirp khi đi qua môi trường hấp thụ bão hoà hay môi trường khuyếch đại trong Laser khoá mode Thu thập khảo sát các tài liệu lý thuyết và thực nghiệm về Laser màu cộng hưởng vòng, khoá mode bằng va chạm xung (CPM dye ring Laser). Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường hoạt chất trong Laser màu cộng hưởng vòng, đồng bộ mode bằng va chạm xung( CPM dye ring Laser) Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Nghiên cứu một số đặc trưng của Laser cộng hưởng dạng vòng trong chế độ đồng bộ mode bằng va chạm xung (CPM - Laser) như: ảnh hưởng của môi trường khuyếch đại, điều kiện ổn định của xung sáng. Ảnh hưởng của môi trường khuyếch đại và môi trường hấp thụ bão hoà đối với xung sáng có chirp đi qua trong Laser khoá modeen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectKỹ thuật quang họcen_US
dc.subjectLaze màuen_US
dc.subjectVật lý ứng dụngen_US
dc.titleMột số đặc trưng của Laser CPM : Đề tài NCKH. QT.06.11en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00681.pdf
  • Size : 17,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrịnh, Đình Chiến-
  dc.date.accessioned2017-03-23T09:56:55Z-
  dc.date.available2017-03-23T09:56:55Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21827-
  dc.description32 tr.en_US
  dc.description.abstractKhảo sát thời gian xung và cường độ xung trước và sau khi truyền qua môi trường hoạt chất trong các trường hợp xung vào có dạng Lorentz, dạng Gauss và dạng Secant- hypeebolic Khảo sát điều kiện ổn định của xung sáng đối với Laser màu xung cực ngắn khoá mode bị động. Khảo sát ảnh hưởng của xung sáng có chirp khi đi qua môi trường hấp thụ bão hoà hay môi trường khuyếch đại trong Laser khoá mode Thu thập khảo sát các tài liệu lý thuyết và thực nghiệm về Laser màu cộng hưởng vòng, khoá mode bằng va chạm xung (CPM dye ring Laser). Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường hoạt chất trong Laser màu cộng hưởng vòng, đồng bộ mode bằng va chạm xung( CPM dye ring Laser) Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Nghiên cứu một số đặc trưng của Laser cộng hưởng dạng vòng trong chế độ đồng bộ mode bằng va chạm xung (CPM - Laser) như: ảnh hưởng của môi trường khuyếch đại, điều kiện ổn định của xung sáng. Ảnh hưởng của môi trường khuyếch đại và môi trường hấp thụ bão hoà đối với xung sáng có chirp đi qua trong Laser khoá modeen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectKỹ thuật quang họcen_US
  dc.subjectLaze màuen_US
  dc.subjectVật lý ứng dụngen_US
  dc.titleMột số đặc trưng của Laser CPM : Đề tài NCKH. QT.06.11en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00681.pdf
  • Size : 17,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :