Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Cẩm Hà-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
dc.contributor.authorNguyễn, Xuân Viết-
dc.contributor.authorTrịnh, Xuân Sén-
dc.date.accessioned2017-03-23T13:16:38Z-
dc.date.accessioned2017-03-23T13:16:48Z-
dc.date.available2017-03-23T13:16:38Z-
dc.date.available2017-03-23T13:16:48Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21832-
dc.description46 tr.en_US
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến cấu trúc và hoạt tính điện hoá của vật liệu Ni(OH)2: ảnh hưởng của các phương pháp điều chế, ảnh hưởng của việc cho thêm các nguyên tố khác, việc xử lý thủy nhiệt kết tủa... Đánh giá khả năng hoạt động hoá điện hoá của vật liệu Ni(OH)2 thu được, đó là : khả năng chuyển hóa và dung lượng phóng điệnen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisher46 tr.en_US
dc.subjectHoạt tính điện hoáen_US
dc.subjectNiken hidroxiten_US
dc.subjectĐiện cựcen_US
dc.titleNghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng điện cực Niken oxit (hiđroxit) và ứng dụng của chúng : Đề tài NCKH. QT.05.17en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00512.pdf
  • Size : 30,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Cẩm Hà-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Xuân Viết-
  dc.contributor.authorTrịnh, Xuân Sén-
  dc.date.accessioned2017-03-23T13:16:38Z-
  dc.date.accessioned2017-03-23T13:16:48Z-
  dc.date.available2017-03-23T13:16:38Z-
  dc.date.available2017-03-23T13:16:48Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21832-
  dc.description46 tr.en_US
  dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến cấu trúc và hoạt tính điện hoá của vật liệu Ni(OH)2: ảnh hưởng của các phương pháp điều chế, ảnh hưởng của việc cho thêm các nguyên tố khác, việc xử lý thủy nhiệt kết tủa... Đánh giá khả năng hoạt động hoá điện hoá của vật liệu Ni(OH)2 thu được, đó là : khả năng chuyển hóa và dung lượng phóng điệnen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisher46 tr.en_US
  dc.subjectHoạt tính điện hoáen_US
  dc.subjectNiken hidroxiten_US
  dc.subjectĐiện cựcen_US
  dc.titleNghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng điện cực Niken oxit (hiđroxit) và ứng dụng của chúng : Đề tài NCKH. QT.05.17en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00512.pdf
  • Size : 30,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :