Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChu, Đức-
dc.contributor.authorLê, Đình Định-
dc.contributor.authorNguyễn, Dư-
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Viết Triều Tiên-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Mậu-
dc.contributor.authorTrần, Huy Hổ-
dc.date.accessioned2017-03-24T04:19:45Z-
dc.date.available2017-03-24T04:19:45Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22062-
dc.description63 tr.en_US
dc.description.abstractNghiên cứu các phương pháp đánh giá sự biến động của kinh tế dưới tác động của sự thay đổi môi trường do quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồngen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectMô hình toán họcen_US
dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
dc.subjectĐô thị hoáen_US
dc.subjectĐồng bằng sông Hồngen_US
dc.titleMô hình toán đối với sự phát triển kinh tế dưới tác động của sự thay đổi môi trường và quá trình đô thị hoá của đồng bằng sông Hồng : Đề tài NCKH. QT 02.04en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00302.pdf
  • Size : 20,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorChu, Đức-
  dc.contributor.authorLê, Đình Định-
  dc.contributor.authorNguyễn, Dư-
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Viết Triều Tiên-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Mậu-
  dc.contributor.authorTrần, Huy Hổ-
  dc.date.accessioned2017-03-24T04:19:45Z-
  dc.date.available2017-03-24T04:19:45Z-
  dc.date.issued2002-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22062-
  dc.description63 tr.en_US
  dc.description.abstractNghiên cứu các phương pháp đánh giá sự biến động của kinh tế dưới tác động của sự thay đổi môi trường do quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồngen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectMô hình toán họcen_US
  dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
  dc.subjectĐô thị hoáen_US
  dc.subjectĐồng bằng sông Hồngen_US
  dc.titleMô hình toán đối với sự phát triển kinh tế dưới tác động của sự thay đổi môi trường và quá trình đô thị hoá của đồng bằng sông Hồng : Đề tài NCKH. QT 02.04en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00302.pdf
  • Size : 20,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :