Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Kỳ Anh-
dc.contributor.authorLê, Công Lợi-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Dư-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Minh-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Nghi-
dc.contributor.authorTrần, Quốc Bình-
dc.contributor.authorVũ, Hoàng Linh-
dc.contributor.authorĐào, Thị Liên-
dc.date.accessioned2017-03-24T07:06:28Z-
dc.date.available2017-03-24T07:06:28Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22078-
dc.description15 tr. + Phụ lụcen_US
dc.description.abstractNghiên cứu tính ổn định vững của phương trình vi phân đại số (PTVP-ĐS), tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho phương trình sai phân ẩn (PTSP ẩn) phi tuyến và mối liên hệ giữa PTVP-ĐS và PTSP ẩn, tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn, khái niệm chỉ số cho phương trình sai phân ẩn phi tuyến và tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho PTSP ẩn phi tuyến, tính chất của cặp liên hợp hai phương trình vi phân đại sốen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectPhương trình sai phân ẩnen_US
dc.subjectPhương trình vi phânen_US
dc.subjectToán họcen_US
dc.subjectĐại sốen_US
dc.titlePhương trình vi phân - đại số và phương trình sai phân ẩn = Differential-Algebraic Equations and Implivit Difference Equations : Đề tài NCKH. QT 03-02en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00308.pdf
  • Size : 47,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Kỳ Anh-
  dc.contributor.authorLê, Công Lợi-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Dư-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Minh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Nghi-
  dc.contributor.authorTrần, Quốc Bình-
  dc.contributor.authorVũ, Hoàng Linh-
  dc.contributor.authorĐào, Thị Liên-
  dc.date.accessioned2017-03-24T07:06:28Z-
  dc.date.available2017-03-24T07:06:28Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22078-
  dc.description15 tr. + Phụ lụcen_US
  dc.description.abstractNghiên cứu tính ổn định vững của phương trình vi phân đại số (PTVP-ĐS), tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho phương trình sai phân ẩn (PTSP ẩn) phi tuyến và mối liên hệ giữa PTVP-ĐS và PTSP ẩn, tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn, khái niệm chỉ số cho phương trình sai phân ẩn phi tuyến và tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho PTSP ẩn phi tuyến, tính chất của cặp liên hợp hai phương trình vi phân đại sốen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectPhương trình sai phân ẩnen_US
  dc.subjectPhương trình vi phânen_US
  dc.subjectToán họcen_US
  dc.subjectĐại sốen_US
  dc.titlePhương trình vi phân - đại số và phương trình sai phân ẩn = Differential-Algebraic Equations and Implivit Difference Equations : Đề tài NCKH. QT 03-02en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00308.pdf
  • Size : 47,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :