Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐồng, Kim Loan-
dc.contributor.authorLưu, Minh Loan-
dc.contributor.authorPhạm, Ngọc Hồ-
dc.contributor.authorVũ, Văn Mạnh-
dc.date.accessioned2017-03-24T08:28:48Z-
dc.date.available2017-03-24T08:28:48Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationĐồng, K. L., et al. (2003). Nghiên cứu công nghệ phù hợp cho việc xử lý nước thải bệnh viện cấp huyện. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22156-
dc.description.abstractNghiên cứu, phân tích thành phần cơ bản của nước thải bệnh viện. Tìm hiểu các quy trình xử lý nước thải trong và ngoài nước. Từ đó đề xuất quy trình công nghệ thích hợp để xử lý ô nhiễm nước từ các bệnh viện tuyến huyện. Nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm một số loại chất hấp phụ tự nhiên cho quá trình sử lý nước thải bệnh viện.Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, tính toán giá thành từ hệ thống thiết bị đã xây dựng và tư vấn về thiết bị ( nếu cần)en_US
dc.format.extent45 tr. + Phụ lục-
dc.language.isovien_US
dc.subjectBệnh việnen_US
dc.subjectCông nghệ môi trườngen_US
dc.subjectMôi trườngen_US
dc.subjectXử lý nước thảien_US
dc.titleNghiên cứu công nghệ phù hợp cho việc xử lý nước thải bệnh viện cấp huyện : Đề tài NCKH. QT.02.26en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00333.pdf
  • Size : 23,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐồng, Kim Loan-
  dc.contributor.authorLưu, Minh Loan-
  dc.contributor.authorPhạm, Ngọc Hồ-
  dc.contributor.authorVũ, Văn Mạnh-
  dc.date.accessioned2017-03-24T08:28:48Z-
  dc.date.available2017-03-24T08:28:48Z-
  dc.date.issued2003-
  dc.identifier.citationĐồng, K. L., et al. (2003). Nghiên cứu công nghệ phù hợp cho việc xử lý nước thải bệnh viện cấp huyện. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22156-
  dc.description.abstractNghiên cứu, phân tích thành phần cơ bản của nước thải bệnh viện. Tìm hiểu các quy trình xử lý nước thải trong và ngoài nước. Từ đó đề xuất quy trình công nghệ thích hợp để xử lý ô nhiễm nước từ các bệnh viện tuyến huyện. Nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm một số loại chất hấp phụ tự nhiên cho quá trình sử lý nước thải bệnh viện.Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, tính toán giá thành từ hệ thống thiết bị đã xây dựng và tư vấn về thiết bị ( nếu cần)en_US
  dc.format.extent45 tr. + Phụ lục-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectBệnh việnen_US
  dc.subjectCông nghệ môi trườngen_US
  dc.subjectMôi trườngen_US
  dc.subjectXử lý nước thảien_US
  dc.titleNghiên cứu công nghệ phù hợp cho việc xử lý nước thải bệnh viện cấp huyện : Đề tài NCKH. QT.02.26en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00333.pdf
  • Size : 23,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :