Nghiên cứu tác dụng giảm hàm lượng lipid máu của mướp đắng (mormodica charntia L.) trên động vật thực nghiệm : Đề tài NCKH. QT.09.37

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22431Nghiên cứu tác dụng giảm hàm lượng lipid máu của mướp đắng (mormodica charntia L.) trên động vật thực nghiệm : Đề tài NCKH. QT.09.37

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22431