Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Quốc Triệu-
dc.contributor.authorPhạm, Đức Vân-
dc.date.accessioned2017-03-27T03:41:20Z-
dc.date.available2017-03-27T03:41:20Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationPhạm, Q. T., Phạm, Đ. V. (2003). Nghiên cứu thiết kế một thiết bị cảnh báo : Đề tài NCKH. QT.02.08. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22457-
dc.description.abstractOne electronical curcuit has been built. The characteristisc of equipment also have been investigated. The electrical potention of sensor has been measured. Kiểm tra, hiệu chỉnh và thảo luận. Lắp mạch điện tử thực hiện các tính năng cảnh giới. Nghiên cứu nguyên lý, tìm nguyên tắc hoạt động phù hợp. Thử nghiệm các Sensor.en_US
dc.format.extent55 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectThiết bị cảnh báoen_US
dc.subjectVật lý ứng dụngen_US
dc.titleNghiên cứu thiết kế một thiết bị cảnh báo : Đề tài NCKH. QT.02.08en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00218.pdf
  • Size : 31,13 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Quốc Triệu-
  dc.contributor.authorPhạm, Đức Vân-
  dc.date.accessioned2017-03-27T03:41:20Z-
  dc.date.available2017-03-27T03:41:20Z-
  dc.date.issued2003-
  dc.identifier.citationPhạm, Q. T., Phạm, Đ. V. (2003). Nghiên cứu thiết kế một thiết bị cảnh báo : Đề tài NCKH. QT.02.08. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22457-
  dc.description.abstractOne electronical curcuit has been built. The characteristisc of equipment also have been investigated. The electrical potention of sensor has been measured. Kiểm tra, hiệu chỉnh và thảo luận. Lắp mạch điện tử thực hiện các tính năng cảnh giới. Nghiên cứu nguyên lý, tìm nguyên tắc hoạt động phù hợp. Thử nghiệm các Sensor.en_US
  dc.format.extent55 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectThiết bị cảnh báoen_US
  dc.subjectVật lý ứng dụngen_US
  dc.titleNghiên cứu thiết kế một thiết bị cảnh báo : Đề tài NCKH. QT.02.08en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00218.pdf
  • Size : 31,13 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :