Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Dư-
dc.contributor.authorTrần, Văn Trản-
dc.date.accessioned2017-03-27T07:45:11Z-
dc.date.available2017-03-27T07:45:11Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22542-
dc.description461 tr.en_US
dc.description.abstractNghiên cứu về mặt lý thuyết một số mô hình toán học mô phỏng quá trình truyền tải vật chất trong môi trường không khí và môi trường nước. Xây dựng mô hình toán học mô tả quá trình truyền tải vật chất trong môi trường khí, đề xuất phương pháp tiếp cận đối với bài toán là đưa phương trình đạo hàm riêng cấp hai tuyến tính về một hệ phương trình đạo vi-tích phân hoặc dùng lý thuyết thế vị để đưa về phương trình toán tử khả nghịch phải. Dựa theo ý tưởng của các nhà phương trình đạo hàm riêng là dùng phép biến đổi Fourier xây dựng một phương pháp cơ sở liên quan đến phép biến đổi tích phân mới nhằm cho phép giải một lớp các phương trình đạo hàm riêng cổ điển. Giải số bài toán dòng chảy hai chiều với số liệu giả định, từ đó xác định mức độ ô nhiễm môi trường khi có chất thải từ một nhà máy, xí nghiệp đang vận hànhen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectBài toánen_US
dc.subjectMô hình toán họcen_US
dc.subjectMôi trườngen_US
dc.subjectPhương trìnhen_US
dc.titleMô hình toán học trong bài toán ô nhiễm môi trường : Đề tài NCKH QG.05.03en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00729.pdf
  • Size : 42,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Dư-
  dc.contributor.authorTrần, Văn Trản-
  dc.date.accessioned2017-03-27T07:45:11Z-
  dc.date.available2017-03-27T07:45:11Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22542-
  dc.description461 tr.en_US
  dc.description.abstractNghiên cứu về mặt lý thuyết một số mô hình toán học mô phỏng quá trình truyền tải vật chất trong môi trường không khí và môi trường nước. Xây dựng mô hình toán học mô tả quá trình truyền tải vật chất trong môi trường khí, đề xuất phương pháp tiếp cận đối với bài toán là đưa phương trình đạo hàm riêng cấp hai tuyến tính về một hệ phương trình đạo vi-tích phân hoặc dùng lý thuyết thế vị để đưa về phương trình toán tử khả nghịch phải. Dựa theo ý tưởng của các nhà phương trình đạo hàm riêng là dùng phép biến đổi Fourier xây dựng một phương pháp cơ sở liên quan đến phép biến đổi tích phân mới nhằm cho phép giải một lớp các phương trình đạo hàm riêng cổ điển. Giải số bài toán dòng chảy hai chiều với số liệu giả định, từ đó xác định mức độ ô nhiễm môi trường khi có chất thải từ một nhà máy, xí nghiệp đang vận hànhen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectBài toánen_US
  dc.subjectMô hình toán họcen_US
  dc.subjectMôi trườngen_US
  dc.subjectPhương trìnhen_US
  dc.titleMô hình toán học trong bài toán ô nhiễm môi trường : Đề tài NCKH QG.05.03en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00729.pdf
  • Size : 42,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :