Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTạ, Đình Cảnh-
dc.contributor.authorLê, Đại Thanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Duy Phương-
dc.date.accessioned2017-03-27T08:48:54Z-
dc.date.available2017-03-27T08:48:54Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22596-
dc.description27 tr.en_US
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu và chế tạo màng Zn pha tạp Al (thuộc nhóm III) để làm tăng độ dẫn điện và tính ổn định của màng, đồng thời khảo sát tính chất quang, huỳnh quang của nó. Nghiên cứu và chế tạo màng ZnO pha tạp Mn (thuộc nhóm 3d) với các nồng độ khác nhau và khảo sát tính chất của màng khi có tạp chất mang tính chất từen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectChất bán dẫnen_US
dc.subjectHoá lýen_US
dc.titleChế tạo và khảo sát một số tính chất của màng mỏng ZnO : Al và màng mỏng ZnO:Mn bằng phương pháp phún xạ RF Magneton : Đề tài NCKH. QT.03.05en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00372.pdf
  • Size : 21,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTạ, Đình Cảnh-
  dc.contributor.authorLê, Đại Thanh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Duy Phương-
  dc.date.accessioned2017-03-27T08:48:54Z-
  dc.date.available2017-03-27T08:48:54Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22596-
  dc.description27 tr.en_US
  dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu và chế tạo màng Zn pha tạp Al (thuộc nhóm III) để làm tăng độ dẫn điện và tính ổn định của màng, đồng thời khảo sát tính chất quang, huỳnh quang của nó. Nghiên cứu và chế tạo màng ZnO pha tạp Mn (thuộc nhóm 3d) với các nồng độ khác nhau và khảo sát tính chất của màng khi có tạp chất mang tính chất từen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectChất bán dẫnen_US
  dc.subjectHoá lýen_US
  dc.titleChế tạo và khảo sát một số tính chất của màng mỏng ZnO : Al và màng mỏng ZnO:Mn bằng phương pháp phún xạ RF Magneton : Đề tài NCKH. QT.03.05en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00372.pdf
  • Size : 21,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :