Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThái, Thị Quỳnh Như-
dc.contributor.authorLê, Thị Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Khả-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Phin-
dc.contributor.authorTrần, Quốc Bình-
dc.contributor.authorTrần, Văn Tuấn-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hoa-
dc.date.accessioned2017-03-27T09:00:26Z-
dc.date.available2017-03-27T09:00:26Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22618-
dc.description80 tr.en_US
dc.description.abstractTổng hợp và đánh giá quá trình hình thành và phát triển kinh tế trang trại nói chung ở Việt Nam, vai trò và vị trí của kinh tế trang trại trong phát triển kinh tế đất nước ở giai đoạn công nghiệp hoá. Cụ thể là đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế trang trại ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Phân loại các mô hình kinh tế trang trại theo đặc điểm sử dụng đất ở Bắc Hà. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế trang trại ở vùng đồi núien_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectKinh tế nông nghiệpen_US
dc.subjectLào Caien_US
dc.titleNghiên cứu đặc điểm tổ chức sử dụng đất của một số mô hình kinh tế trang trại khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn : Lấy ví dụ tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai : Đề tài NCKH. QT.01.48en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00375.pdf
  • Size : 49,56 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorThái, Thị Quỳnh Như-
  dc.contributor.authorLê, Thị Hồng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Đức Khả-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Phin-
  dc.contributor.authorTrần, Quốc Bình-
  dc.contributor.authorTrần, Văn Tuấn-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hoa-
  dc.date.accessioned2017-03-27T09:00:26Z-
  dc.date.available2017-03-27T09:00:26Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22618-
  dc.description80 tr.en_US
  dc.description.abstractTổng hợp và đánh giá quá trình hình thành và phát triển kinh tế trang trại nói chung ở Việt Nam, vai trò và vị trí của kinh tế trang trại trong phát triển kinh tế đất nước ở giai đoạn công nghiệp hoá. Cụ thể là đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế trang trại ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Phân loại các mô hình kinh tế trang trại theo đặc điểm sử dụng đất ở Bắc Hà. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế trang trại ở vùng đồi núien_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectKinh tế nông nghiệpen_US
  dc.subjectLào Caien_US
  dc.titleNghiên cứu đặc điểm tổ chức sử dụng đất của một số mô hình kinh tế trang trại khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn : Lấy ví dụ tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai : Đề tài NCKH. QT.01.48en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00375.pdf
  • Size : 49,56 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :