Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Anh Tài-
dc.contributor.authorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorTrịnh, Thị Hoa Mai-
dc.contributor.authorVũ, Minh Viêng-
dc.contributor.authorVũ, Đức Thanh-
dc.contributor.authorĐinh, Quang Ty-
dc.date.accessioned2017-03-27T09:06:29Z-
dc.date.available2017-03-27T09:06:29Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22627-
dc.description90 tr.en_US
dc.description.abstractNội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm 3 mảng vấn đề: Mối quan hệ giữa khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam qua các thời kỳ. Các giải pháp đối với khu vực kinh tế tư nhân. Cải cách khu vực kinh tế Nhà nước ở Việt Namen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectKinh tế Việt Namen_US
dc.subjectKinh tế nhà nướcen_US
dc.subjectKinh tế tư nhânen_US
dc.titleMối quan hệ giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp : Đề tài NCKH. QX.98.03en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00074.pdf
  • Size : 49,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Anh Tài-
  dc.contributor.authorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorTrịnh, Thị Hoa Mai-
  dc.contributor.authorVũ, Minh Viêng-
  dc.contributor.authorVũ, Đức Thanh-
  dc.contributor.authorĐinh, Quang Ty-
  dc.date.accessioned2017-03-27T09:06:29Z-
  dc.date.available2017-03-27T09:06:29Z-
  dc.date.issued2000-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22627-
  dc.description90 tr.en_US
  dc.description.abstractNội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm 3 mảng vấn đề: Mối quan hệ giữa khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam qua các thời kỳ. Các giải pháp đối với khu vực kinh tế tư nhân. Cải cách khu vực kinh tế Nhà nước ở Việt Namen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectKinh tế Việt Namen_US
  dc.subjectKinh tế nhà nướcen_US
  dc.subjectKinh tế tư nhânen_US
  dc.titleMối quan hệ giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp : Đề tài NCKH. QX.98.03en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00074.pdf
  • Size : 49,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :