Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐồng, Kim Loan-
dc.contributor.authorTrần, Hồng Côn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Hồng-
dc.contributor.authorHoàng, Văn Hà-
dc.contributor.authorLương, Thị Mai Ly-
dc.contributor.authorLưu, Minh Loan-
dc.contributor.authorĐỗ, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-03-28T02:42:34Z-
dc.date.available2017-03-28T02:42:34Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22740-
dc.description81tr.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectNghiên cứuen_US
dc.subjectPhát hiệnen_US
dc.subjectNước sinh hoạten_US
dc.subjectNước Ăn uốngen_US
dc.titleNghiên cứu hoàn thiện bộ thử nghiệm phát hiện nhanh ( Test-Kit ) amoni trong nước sinh hoạt và ăn uống: Đề tài NCKH. QG. 09. 23en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000145.pdf
  • Size : 70,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐồng, Kim Loan-
  dc.contributor.authorTrần, Hồng Côn-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Hồng-
  dc.contributor.authorHoàng, Văn Hà-
  dc.contributor.authorLương, Thị Mai Ly-
  dc.contributor.authorLưu, Minh Loan-
  dc.contributor.authorĐỗ, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-03-28T02:42:34Z-
  dc.date.available2017-03-28T02:42:34Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22740-
  dc.description81tr.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectNghiên cứuen_US
  dc.subjectPhát hiệnen_US
  dc.subjectNước sinh hoạten_US
  dc.subjectNước Ăn uốngen_US
  dc.titleNghiên cứu hoàn thiện bộ thử nghiệm phát hiện nhanh ( Test-Kit ) amoni trong nước sinh hoạt và ăn uống: Đề tài NCKH. QG. 09. 23en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000145.pdf
  • Size : 70,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :