Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Sơn-
dc.contributor.authorNgô, Chí Tuấn-
dc.contributor.authorCông Thanh-
dc.contributor.authorHoàng, Thanh Vân-
dc.date.accessioned2017-03-28T02:55:40Z-
dc.date.available2017-03-28T02:55:40Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22759-
dc.description145tr.en_US
dc.description.abstractKết quả nghiên cứu của Đề tài: Đã lựa chọn mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS (KW-1D) làm công cụ chính để mô phỏng và phát triển công nghệ dự báo lũ cũng như các bài toán quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất phù hợp với đặc điểm sông Miền Trung. Phân tích rõ các điều kiện khí hậu và mặt đệm trong quá trình hình thành lũ để vận dụng vào mô hình KW-1D. Nâng cao độ chính xác và độ ổn định của mô hình KW-1D trong việc giải các bài toán về quy mô không gian và thời gian. Đã tiến hành hiệu chỉnh công thức tính độ sâu tổn thất ban đầu Ia=0,2S, nhận được từ thực nghiệm ở Mỹ, thu được kết quả là Ia=0,13S đối với lưu vực sông Vệ. Đã xây dựng được bộ thông số của mô hình KW-1D cho 4 lưu vực: Trả Trạch-Thượng Nhật, Thu Bồn-Nông Sơn, Trà Khúc-Sơn Giang và Vệ-An Chỉ có độ ổn định cao. Đã xây dựng phần mềm KW-1D MODEL có giao diện thuận tiện cho người sử dụng để xây dựng phương án dự báo lũ và khảo nghiệm số các kịch bản sử dụng đất. Kết hợp với mô hình khí tượng khu vực RAMS, đã tiến hành xây dựng công nghệ dự báo lũ thời hạn 72h trên sông Trà Khúc cho kết quả khả quan. Vận dụng phương pháp SCS, đã tiến hành một số khảo nghiệm về mối quan hệ giữa sử dụng đất và sự hình thành lũ trên lưu vực cho thấy: Khi tiến hành sử dụng lớp đất phủ đô thị, diện tích sử dụng không nên vượt ngưỡng giới hạn-ngưỡng diện tích lớp phủ đất đô thị gây đột biến lũ. Đánh giá ảnh hưởng của rừng trong vai trò điều tiết lũ. Xây dựng hồ chứa đầu nguồn là biện pháp khai thác tài nguyên nước hiệu quả.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectThủy văn họcen_US
dc.subjectTài nguyên nướcen_US
dc.subjectBiện pháp phòng lũen_US
dc.titleNghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi miền Trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nghuyên nước và đấten_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000147.pdf
  • Size : 37,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Sơn-
  dc.contributor.authorNgô, Chí Tuấn-
  dc.contributor.authorCông Thanh-
  dc.contributor.authorHoàng, Thanh Vân-
  dc.date.accessioned2017-03-28T02:55:40Z-
  dc.date.available2017-03-28T02:55:40Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22759-
  dc.description145tr.en_US
  dc.description.abstractKết quả nghiên cứu của Đề tài: Đã lựa chọn mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS (KW-1D) làm công cụ chính để mô phỏng và phát triển công nghệ dự báo lũ cũng như các bài toán quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất phù hợp với đặc điểm sông Miền Trung. Phân tích rõ các điều kiện khí hậu và mặt đệm trong quá trình hình thành lũ để vận dụng vào mô hình KW-1D. Nâng cao độ chính xác và độ ổn định của mô hình KW-1D trong việc giải các bài toán về quy mô không gian và thời gian. Đã tiến hành hiệu chỉnh công thức tính độ sâu tổn thất ban đầu Ia=0,2S, nhận được từ thực nghiệm ở Mỹ, thu được kết quả là Ia=0,13S đối với lưu vực sông Vệ. Đã xây dựng được bộ thông số của mô hình KW-1D cho 4 lưu vực: Trả Trạch-Thượng Nhật, Thu Bồn-Nông Sơn, Trà Khúc-Sơn Giang và Vệ-An Chỉ có độ ổn định cao. Đã xây dựng phần mềm KW-1D MODEL có giao diện thuận tiện cho người sử dụng để xây dựng phương án dự báo lũ và khảo nghiệm số các kịch bản sử dụng đất. Kết hợp với mô hình khí tượng khu vực RAMS, đã tiến hành xây dựng công nghệ dự báo lũ thời hạn 72h trên sông Trà Khúc cho kết quả khả quan. Vận dụng phương pháp SCS, đã tiến hành một số khảo nghiệm về mối quan hệ giữa sử dụng đất và sự hình thành lũ trên lưu vực cho thấy: Khi tiến hành sử dụng lớp đất phủ đô thị, diện tích sử dụng không nên vượt ngưỡng giới hạn-ngưỡng diện tích lớp phủ đất đô thị gây đột biến lũ. Đánh giá ảnh hưởng của rừng trong vai trò điều tiết lũ. Xây dựng hồ chứa đầu nguồn là biện pháp khai thác tài nguyên nước hiệu quả.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectThủy văn họcen_US
  dc.subjectTài nguyên nướcen_US
  dc.subjectBiện pháp phòng lũen_US
  dc.titleNghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi miền Trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nghuyên nước và đấten_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000147.pdf
  • Size : 37,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :