Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Thu Hương-
dc.contributor.authorLê, Thị Lưu-
dc.contributor.authorTrịnh Minh Cảnh-
dc.date.accessioned2017-03-28T03:10:36Z-
dc.date.available2017-03-28T03:10:36Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22778-
dc.description.abstractGiới thiệu tổng quan về vật liệu: Vật liệu bán dẫn ZnO thuộc nhóm AII BVI, có vùng cấm rộng (cỡ 3,3eV), chuyển mức thẳng, có tính điện áp mạnh. Là bán dẫn loại n, với các donor là các sai hỏng tự nhiên. Độ dẫn của ZnO có thể tăng lên do pha tạp chất donor như (Al, In...). Trình bày các phương pháp thực nghiệm về công nghệ chế tạo mẫu và các phép đo. Nghiên cứu và chế tạo thành công hệ vật liệu ZnO pha tạp Mn, In có cấu trúc đĩa và cấu trúc nano. Các tính chất quang và tính chất từ của hệ vật liệu cho thấy vật liệu có tính sắt từ và thuận từ một cách rõ rệten_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectChất bán dẫnen_US
dc.subjectVật liệu ZnOen_US
dc.subjectVật lý chất rắnen_US
dc.titleChế tạo và nghiên cứu các tính chất của vật liệu ZnO pha tạp In, Mn : Đề tài NCKH QT.07.20en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00764.pdf
  • Size : 3,83 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Thu Hương-
  dc.contributor.authorLê, Thị Lưu-
  dc.contributor.authorTrịnh Minh Cảnh-
  dc.date.accessioned2017-03-28T03:10:36Z-
  dc.date.available2017-03-28T03:10:36Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22778-
  dc.description.abstractGiới thiệu tổng quan về vật liệu: Vật liệu bán dẫn ZnO thuộc nhóm AII BVI, có vùng cấm rộng (cỡ 3,3eV), chuyển mức thẳng, có tính điện áp mạnh. Là bán dẫn loại n, với các donor là các sai hỏng tự nhiên. Độ dẫn của ZnO có thể tăng lên do pha tạp chất donor như (Al, In...). Trình bày các phương pháp thực nghiệm về công nghệ chế tạo mẫu và các phép đo. Nghiên cứu và chế tạo thành công hệ vật liệu ZnO pha tạp Mn, In có cấu trúc đĩa và cấu trúc nano. Các tính chất quang và tính chất từ của hệ vật liệu cho thấy vật liệu có tính sắt từ và thuận từ một cách rõ rệten_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectChất bán dẫnen_US
  dc.subjectVật liệu ZnOen_US
  dc.subjectVật lý chất rắnen_US
  dc.titleChế tạo và nghiên cứu các tính chất của vật liệu ZnO pha tạp In, Mn : Đề tài NCKH QT.07.20en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00764.pdf
  • Size : 3,83 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :