Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTô, Minh Trung-
dc.date.accessioned2017-03-28T03:11:21Z-
dc.date.available2017-03-28T03:11:21Z-
dc.date.issued1973-
dc.identifier.citationTô, M. T. (1973). Có hay không có chữ viết thời kỳ Hùng Vương? Hùng Vương dựng nước (III)-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22779-
dc.description.abstractBài viết nêu ra 3 giả thiết để chứng minh ý kiến: Từ thời Hùng Vương đã có chữ viết - phương tiện tối thiểu để phổ biến những thành tựu văn hóa nghệ thuật của dân tộc ta ở thời kỳ này.-
dc.format.extent4 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectThời đại Hùng Vươngen_US
dc.subjectLịch sửen_US
dc.subjectChữ viếten_US
dc.titleCó hay không có chữ viết thời kỳ Hùng Vươngen_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceHùng Vương dựng nước (III)-
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN


 • KY_04725.pdf
  • Size : 3,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTô, Minh Trung-
  dc.date.accessioned2017-03-28T03:11:21Z-
  dc.date.available2017-03-28T03:11:21Z-
  dc.date.issued1973-
  dc.identifier.citationTô, M. T. (1973). Có hay không có chữ viết thời kỳ Hùng Vương? Hùng Vương dựng nước (III)-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22779-
  dc.description.abstractBài viết nêu ra 3 giả thiết để chứng minh ý kiến: Từ thời Hùng Vương đã có chữ viết - phương tiện tối thiểu để phổ biến những thành tựu văn hóa nghệ thuật của dân tộc ta ở thời kỳ này.-
  dc.format.extent4 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectThời đại Hùng Vươngen_US
  dc.subjectLịch sửen_US
  dc.subjectChữ viếten_US
  dc.titleCó hay không có chữ viết thời kỳ Hùng Vươngen_US
  dc.typeConference Paperen_US
  dc.contributor.conferenceHùng Vương dựng nước (III)-
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN


 • KY_04725.pdf
  • Size : 3,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :