Nghiên cứu quy trình chiết tác ENT-KAURAN ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm từ cây khổ sâm Bắc Bộ: Đề tài NCKH. ĐTĐL-2005/05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22832Nghiên cứu quy trình chiết tác ENT-KAURAN ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm từ cây khổ sâm Bắc Bộ: Đề tài NCKH. ĐTĐL-2005/05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22832