Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Cao Huần-
dc.contributor.authorPhạm, Quang Anh-
dc.contributor.authorTrương, Quang Hải-
dc.contributor.authorĐặng, Văn Bào-
dc.date.accessioned2017-03-28T04:31:22Z-
dc.date.available2017-03-28T04:31:22Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22873-
dc.description188 tr. + Phụ lụcen_US
dc.description.abstractTrình bày cơ sở khoa học về tổ chức lãnh thổ cấp tỉnh. Đánh giá tổng hợp các nguồn lực tự nhiên phục vụ tổ chức lãnh thổ tỉnh Lào Cai: tài nguyên khoáng sản, địa hình, lãnh thổ, khí hậu, tài nguyên nước, đất, rừng, đa dạng sinh học. Đánh giá các nguồn lực nhân văn và thực trạng phát triển kinh tế-xã hội. Từ đó xây dựng cơ sở lý luận về tổ chức lãnh thổ quy mô tỉnh với đặc thù của Lào Cai. Thành lập một loạt các bản đồ chuyên đề và tổng hợp về tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội, tai biến thiên nhiên, môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên..en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectBiên giới phía bắcen_US
dc.subjectLào Caien_US
dc.subjectLãnh thổen_US
dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
dc.titleNghiên cứu tổ chức lãnh thổ tỉnh miền núi biên giới phía bắc phục vụ phát triển kinh tế xã hội thời kỳ CNH - HĐH đến năm 2020 (Ví dụ tỉnh Lào Cai) : Đề tài NCKH. QG.02.15en_US
dc.typeResearch Projecten_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00382.pdf
  • Size : 88,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Cao Huần-
  dc.contributor.authorPhạm, Quang Anh-
  dc.contributor.authorTrương, Quang Hải-
  dc.contributor.authorĐặng, Văn Bào-
  dc.date.accessioned2017-03-28T04:31:22Z-
  dc.date.available2017-03-28T04:31:22Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22873-
  dc.description188 tr. + Phụ lụcen_US
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở khoa học về tổ chức lãnh thổ cấp tỉnh. Đánh giá tổng hợp các nguồn lực tự nhiên phục vụ tổ chức lãnh thổ tỉnh Lào Cai: tài nguyên khoáng sản, địa hình, lãnh thổ, khí hậu, tài nguyên nước, đất, rừng, đa dạng sinh học. Đánh giá các nguồn lực nhân văn và thực trạng phát triển kinh tế-xã hội. Từ đó xây dựng cơ sở lý luận về tổ chức lãnh thổ quy mô tỉnh với đặc thù của Lào Cai. Thành lập một loạt các bản đồ chuyên đề và tổng hợp về tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội, tai biến thiên nhiên, môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên..en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectBiên giới phía bắcen_US
  dc.subjectLào Caien_US
  dc.subjectLãnh thổen_US
  dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
  dc.titleNghiên cứu tổ chức lãnh thổ tỉnh miền núi biên giới phía bắc phục vụ phát triển kinh tế xã hội thời kỳ CNH - HĐH đến năm 2020 (Ví dụ tỉnh Lào Cai) : Đề tài NCKH. QG.02.15en_US
  dc.typeResearch Projecten_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00382.pdf
  • Size : 88,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :