Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Dung-
dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Phương-
dc.contributor.authorVũ, Thị Quyên-
dc.contributor.authorVũ, Quỳnh Thương-
dc.contributor.authorNgô, Hồng Ánh Thu-
dc.date.accessioned2017-03-29T02:30:57Z-
dc.date.available2017-03-29T02:30:57Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22964-
dc.description42 tr.en_US
dc.description.abstractNghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc bằng kỹ thuật trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Nghiên cứu chế tạo màng vi lọc và màng lọc composite hiệu năng cao. Đánh giá hiệu quả của quá trình biến tính bề mặt và tính năng lọc của màng chế tạo được với một số đối tượng tách dễ gây tắc màng (protein, nấm men, thuốc nhuộm) trong dung dịch. Kết quả đạt được: Đánh giá được tính năng lọc, khả năng giảm fouling và năng cao năng suất lọc cho các màng polyetesulfon, màng xenlulo axetat, màng lọc nano polyamit bằng phương pháp trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Xác định được các điều kiện thích hợp cho quá trình trùng hợp ghép quang hóa bề mặt màng, sử dụng các monome là axit acrylic và axit maleic, theo các phương thức trùng hợp khác nhau. Xác định được các điều kiện chính thích hợp để tạo màng vi lọc xenlulo este blend và màng composite hiệu năng cao từ các loại vật liệu xenlulo axetat, xenlulo nitrat và polypropylene bằng phương pháp đảo pha đông tụ tại chỗ.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectFoulingen_US
dc.subjectQuá trình lọc màngen_US
dc.subjectMàng lọcen_US
dc.subjectChế tạo màng vi lọcen_US
dc.titleNghiên cứu giải pháp chống fouling cho quá trình lọc màng : Đề tài NCKH. QG.11.12en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000207.pdf
  • Size : 39,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Thị Dung-
  dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Phương-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Quyên-
  dc.contributor.authorVũ, Quỳnh Thương-
  dc.contributor.authorNgô, Hồng Ánh Thu-
  dc.date.accessioned2017-03-29T02:30:57Z-
  dc.date.available2017-03-29T02:30:57Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22964-
  dc.description42 tr.en_US
  dc.description.abstractNghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc bằng kỹ thuật trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Nghiên cứu chế tạo màng vi lọc và màng lọc composite hiệu năng cao. Đánh giá hiệu quả của quá trình biến tính bề mặt và tính năng lọc của màng chế tạo được với một số đối tượng tách dễ gây tắc màng (protein, nấm men, thuốc nhuộm) trong dung dịch. Kết quả đạt được: Đánh giá được tính năng lọc, khả năng giảm fouling và năng cao năng suất lọc cho các màng polyetesulfon, màng xenlulo axetat, màng lọc nano polyamit bằng phương pháp trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Xác định được các điều kiện thích hợp cho quá trình trùng hợp ghép quang hóa bề mặt màng, sử dụng các monome là axit acrylic và axit maleic, theo các phương thức trùng hợp khác nhau. Xác định được các điều kiện chính thích hợp để tạo màng vi lọc xenlulo este blend và màng composite hiệu năng cao từ các loại vật liệu xenlulo axetat, xenlulo nitrat và polypropylene bằng phương pháp đảo pha đông tụ tại chỗ.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectFoulingen_US
  dc.subjectQuá trình lọc màngen_US
  dc.subjectMàng lọcen_US
  dc.subjectChế tạo màng vi lọcen_US
  dc.titleNghiên cứu giải pháp chống fouling cho quá trình lọc màng : Đề tài NCKH. QG.11.12en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000207.pdf
  • Size : 39,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :