Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Huy-
dc.contributor.authorBùi, Thị Việt Hà-
dc.contributor.authorPhạm, Bảo Yên-
dc.contributor.authorTrần, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2017-03-29T04:22:26Z-
dc.date.available2017-03-29T04:22:26Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23054-
dc.description58 tr.en_US
dc.description.abstractPhân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật từ các điều kiện môi trường, sinh thái khác nhau có hoạt tính biofilm. Nghiên cứu các đặc điểm sinh lý, sinh hóa khả năng phát triển tạo biofilm của một số chủng Bacillus có hoạt tính tạo biofilm mạnh đồng thời có họat tính ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây bệnh. Bước đầu xây dựng quy trình lên men quy mô phòng thí nghiệm với 1 chủng Bacillus và nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm. Các kết quả đạt được: Đã phân lập trên 90 chủng vi sinh vật từ các nguồn đất, nước nông nghiệp cũng như nước thải có hoạt tính tạo biofilm; Đã tuyển chọn, phân lập được 05 chủng Bacillus có hoạt tính tạo biofilm đồng thời có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của một nhóm sinh vật gây hại; Đã xây dựng quy trình tạo biofilm từ 01 chủng Bacillus ứng dụng cho việc phòng chống một số nhóm vi sinh vật gây bệnh.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectChủng Bacillusen_US
dc.subjectVi sinh vậten_US
dc.subjectVi sinh vật gây hạien_US
dc.subjectHoạt tính tạo biofilmen_US
dc.titlePhân lập, tuyển chọn các chủng Bacillus có khả năng sinh tổng hợp biofilm và nghiên cứu ứng dụng biofilm trong việc ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây hại : Đề tài NCKH. QG 11-16en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000217.pdf
  • Size : 69,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Quang Huy-
  dc.contributor.authorBùi, Thị Việt Hà-
  dc.contributor.authorPhạm, Bảo Yên-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Hằng-
  dc.date.accessioned2017-03-29T04:22:26Z-
  dc.date.available2017-03-29T04:22:26Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23054-
  dc.description58 tr.en_US
  dc.description.abstractPhân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật từ các điều kiện môi trường, sinh thái khác nhau có hoạt tính biofilm. Nghiên cứu các đặc điểm sinh lý, sinh hóa khả năng phát triển tạo biofilm của một số chủng Bacillus có hoạt tính tạo biofilm mạnh đồng thời có họat tính ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây bệnh. Bước đầu xây dựng quy trình lên men quy mô phòng thí nghiệm với 1 chủng Bacillus và nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm. Các kết quả đạt được: Đã phân lập trên 90 chủng vi sinh vật từ các nguồn đất, nước nông nghiệp cũng như nước thải có hoạt tính tạo biofilm; Đã tuyển chọn, phân lập được 05 chủng Bacillus có hoạt tính tạo biofilm đồng thời có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của một nhóm sinh vật gây hại; Đã xây dựng quy trình tạo biofilm từ 01 chủng Bacillus ứng dụng cho việc phòng chống một số nhóm vi sinh vật gây bệnh.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectChủng Bacillusen_US
  dc.subjectVi sinh vậten_US
  dc.subjectVi sinh vật gây hạien_US
  dc.subjectHoạt tính tạo biofilmen_US
  dc.titlePhân lập, tuyển chọn các chủng Bacillus có khả năng sinh tổng hợp biofilm và nghiên cứu ứng dụng biofilm trong việc ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây hại : Đề tài NCKH. QG 11-16en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000217.pdf
  • Size : 69,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :