Chế tạo vật liệu đa chức năng nano phân tán trên nền than hoạt tính và ứng dụng trong xử lý môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23062Chế tạo vật liệu đa chức năng nano phân tán trên nền than hoạt tính và ứng dụng trong xử lý môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23062