Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hải-
dc.contributor.authorHoàng, Hồng Huệ-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương-
dc.contributor.authorLê, Anh Tú-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Trầm-
dc.contributor.authorĐinh, Xuân Thành-
dc.date.accessioned2017-03-29T08:05:06Z-
dc.date.available2017-03-29T08:05:06Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23124-
dc.description102 tr. + Phụ lụcen_US
dc.description.abstractNghiên cứu các nguồn lực ảnh hưởng tới việc tổ chức lãnh thổ du lịch sinh thái cũng như hiện trạng hoạt động và tổ chức lãnh thổ du lịch ở Vườn quốc gia Bạch Mã dưới góc độ du lịch sinh tháien_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectDu lịch sinh tháien_US
dc.subjectSinh thái họcen_US
dc.subjectTổ chức lãnh thổen_US
dc.subjectVườn quốc gia Bạch Mãen_US
dc.titleĐịnh hướng tổ chức lãnh thổ du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Bạch Mã : Đề tài NCKH. QT.04.19en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00354.pdf
  • Size : 88,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hải-
  dc.contributor.authorHoàng, Hồng Huệ-
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương-
  dc.contributor.authorLê, Anh Tú-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Trầm-
  dc.contributor.authorĐinh, Xuân Thành-
  dc.date.accessioned2017-03-29T08:05:06Z-
  dc.date.available2017-03-29T08:05:06Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23124-
  dc.description102 tr. + Phụ lụcen_US
  dc.description.abstractNghiên cứu các nguồn lực ảnh hưởng tới việc tổ chức lãnh thổ du lịch sinh thái cũng như hiện trạng hoạt động và tổ chức lãnh thổ du lịch ở Vườn quốc gia Bạch Mã dưới góc độ du lịch sinh tháien_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectDu lịch sinh tháien_US
  dc.subjectSinh thái họcen_US
  dc.subjectTổ chức lãnh thổen_US
  dc.subjectVườn quốc gia Bạch Mãen_US
  dc.titleĐịnh hướng tổ chức lãnh thổ du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Bạch Mã : Đề tài NCKH. QT.04.19en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00354.pdf
  • Size : 88,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :