Bản tin dự báo thời tiết trong chương trình thời sự truyền hình (Khảo sát Kênh VTV1 và kênh VTC14 trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23133Bản tin dự báo thời tiết trong chương trình thời sự truyền hình (Khảo sát Kênh VTV1 và kênh VTC14 trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23133