Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hiệu-
dc.contributor.authorVũ, Kim Chi-
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Anh-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương-
dc.date.accessioned2017-03-29T08:54:51Z-
dc.date.available2017-03-29T08:54:51Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23175-
dc.description468 tr.en_US
dc.description.abstractTổng quan về vấn đề tai biến lũ lụt và biến đổi khí hậu toàn cầu. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt của thành phố Hà Nội. Nghiên cứu thực trạng và đánh giá tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Phân tích rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội trong xu thế biến đổi khí hậu và quy hoạch phát triển đô thị. Xây dựng bản đồ cảnh báo tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại của tai biến lũ lụt ở thành phố Hà Nội. Kết quả đạt được: Cơ sở khoa học và mô hình ứng dụng GIS trong đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt và những tai biến đi kèm. Kết quả phân tích cấu trúc địa mạo, đặc điểm trắc lượng hình thái của thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu và đánh giá hiện trạng, nguyên nhân, dự báo xu thế lũ lụt trong mối liên quan với biến đổi khí hậu toán cầu. Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt toàn thành phố Hà Nội ở tỷ lệ: 1:50.000 cho thành phố Hà Nội. Bản đồ đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội tỷ lệ: 1:50.000. Một số định hướng giải pháp giảm thiểu thiện hại do lũ lụt ở Hà Nội.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectLũ lụten_US
dc.subjectTai biến lũ lụten_US
dc.subjectHà Nộien_US
dc.subjectThủy họcen_US
dc.titleNghiên cứu, đánh giá nguy cơ tai biến lũ lụt khu vực thành phố Hà Nội : Đề tài NCKH. QG.11.24en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000227.pdf
  • Size : 89,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hiệu-
  dc.contributor.authorVũ, Kim Chi-
  dc.contributor.authorTrần, Ngọc Anh-
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương-
  dc.date.accessioned2017-03-29T08:54:51Z-
  dc.date.available2017-03-29T08:54:51Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23175-
  dc.description468 tr.en_US
  dc.description.abstractTổng quan về vấn đề tai biến lũ lụt và biến đổi khí hậu toàn cầu. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt của thành phố Hà Nội. Nghiên cứu thực trạng và đánh giá tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Phân tích rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội trong xu thế biến đổi khí hậu và quy hoạch phát triển đô thị. Xây dựng bản đồ cảnh báo tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại của tai biến lũ lụt ở thành phố Hà Nội. Kết quả đạt được: Cơ sở khoa học và mô hình ứng dụng GIS trong đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt và những tai biến đi kèm. Kết quả phân tích cấu trúc địa mạo, đặc điểm trắc lượng hình thái của thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu và đánh giá hiện trạng, nguyên nhân, dự báo xu thế lũ lụt trong mối liên quan với biến đổi khí hậu toán cầu. Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt toàn thành phố Hà Nội ở tỷ lệ: 1:50.000 cho thành phố Hà Nội. Bản đồ đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội tỷ lệ: 1:50.000. Một số định hướng giải pháp giảm thiểu thiện hại do lũ lụt ở Hà Nội.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectLũ lụten_US
  dc.subjectTai biến lũ lụten_US
  dc.subjectHà Nộien_US
  dc.subjectThủy họcen_US
  dc.titleNghiên cứu, đánh giá nguy cơ tai biến lũ lụt khu vực thành phố Hà Nội : Đề tài NCKH. QG.11.24en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000227.pdf
  • Size : 89,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :