Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Thảo-
dc.contributor.authorPhạm, Minh Tiến-
dc.date.accessioned2017-03-30T02:58:07Z-
dc.date.available2017-03-30T02:58:07Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23203-
dc.description99 tr.en_US
dc.description.abstractNêu những vấn đề lý luận về danh ngữ tiếng Hán trong hệ thống cụm từ tiếng Hán. Trình bày mô hình cấu trúc danh ngữ tiếng Hán; Cơ sở ngữ nghĩa của trật tự từ trong danh ngữ tiếng Hán; Những dạng thức biến thể của mô hình danh ngữ. Tìm hiểu các định ngữ trong danh ngữ tiếng Hán: định ngữ định lượng, định ngữ sở thuộc, định ngữ định tính, định ngữ định danh và trợ từ kết cấu. Từ đó nêu một số đặc điểm giống và khác nhau giữa danh ngữ tiếng Hán và danh ngữ tiếng Việt. Ứng dụng nghiên cứu danh ngữ tiếng Hán trong giảng dạy tiếng Hán ở Việt Namen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectDanh ngữen_US
dc.subjectLý luận ngôn ngữen_US
dc.subjectTiếng Hánen_US
dc.subjectĐịnh ngữen_US
dc.titleNghiên cứu đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa của danh ngữ tiếng Hán hiện đại : Ứng dụng vào giảng dạy tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam : Đề tài NCKHen_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00315.pdf
  • Size : 77,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Thảo-
  dc.contributor.authorPhạm, Minh Tiến-
  dc.date.accessioned2017-03-30T02:58:07Z-
  dc.date.available2017-03-30T02:58:07Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23203-
  dc.description99 tr.en_US
  dc.description.abstractNêu những vấn đề lý luận về danh ngữ tiếng Hán trong hệ thống cụm từ tiếng Hán. Trình bày mô hình cấu trúc danh ngữ tiếng Hán; Cơ sở ngữ nghĩa của trật tự từ trong danh ngữ tiếng Hán; Những dạng thức biến thể của mô hình danh ngữ. Tìm hiểu các định ngữ trong danh ngữ tiếng Hán: định ngữ định lượng, định ngữ sở thuộc, định ngữ định tính, định ngữ định danh và trợ từ kết cấu. Từ đó nêu một số đặc điểm giống và khác nhau giữa danh ngữ tiếng Hán và danh ngữ tiếng Việt. Ứng dụng nghiên cứu danh ngữ tiếng Hán trong giảng dạy tiếng Hán ở Việt Namen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectDanh ngữen_US
  dc.subjectLý luận ngôn ngữen_US
  dc.subjectTiếng Hánen_US
  dc.subjectĐịnh ngữen_US
  dc.titleNghiên cứu đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa của danh ngữ tiếng Hán hiện đại : Ứng dụng vào giảng dạy tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam : Đề tài NCKHen_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00315.pdf
  • Size : 77,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :