Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2322Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2322