Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Điển-
dc.contributor.authorPhạm, Kỳ Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Đình Hóa-
dc.date.accessioned2017-03-30T03:59:54Z-
dc.date.available2017-03-30T03:59:54Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23240-
dc.description221 tr.en_US
dc.description.abstractTập trung vào xây dựng Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu GIS dựa trên công cụ phần mềm nguồn mở. Nghiên cứu các giải pháp chia sẻ dữ liệu địa lý qua môi trường mạng. Kèm theo đó là một số giải pháp chia sẻ dữ liệu địa lý qua môi trường mạng. Kèm theo đó là một số giải pháp tối ưu kho dữ liệu không gian trong lưu trữ cũng như các thuật toán khai thác dữ liệu thuộc tính GIS. Các dữ liệu được tập hợp lại thành kho dữ liệu không gian, phục vụ cho việc nghiên cứu của cán bộ và sinh viên. Các nghiên cứu sẽ được triển khai thử nghiệm để kiểm chứng và phục vụ cho việc giải quyết những bài toán thực tế của đời sống xã hộien_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectKhai thác dữ liệuen_US
dc.subjectGISen_US
dc.subjectHệ thống quản lýen_US
dc.subjectPhần mềm nguồn mởen_US
dc.titleXây dựng hệ thống VNU-GIS phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS của ĐHQGHN : Đề tài NCKH. QGTĐ.11.01en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000235.pdf
  • Size : 98,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Điển-
  dc.contributor.authorPhạm, Kỳ Anh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Đình Hóa-
  dc.date.accessioned2017-03-30T03:59:54Z-
  dc.date.available2017-03-30T03:59:54Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23240-
  dc.description221 tr.en_US
  dc.description.abstractTập trung vào xây dựng Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu GIS dựa trên công cụ phần mềm nguồn mở. Nghiên cứu các giải pháp chia sẻ dữ liệu địa lý qua môi trường mạng. Kèm theo đó là một số giải pháp chia sẻ dữ liệu địa lý qua môi trường mạng. Kèm theo đó là một số giải pháp tối ưu kho dữ liệu không gian trong lưu trữ cũng như các thuật toán khai thác dữ liệu thuộc tính GIS. Các dữ liệu được tập hợp lại thành kho dữ liệu không gian, phục vụ cho việc nghiên cứu của cán bộ và sinh viên. Các nghiên cứu sẽ được triển khai thử nghiệm để kiểm chứng và phục vụ cho việc giải quyết những bài toán thực tế của đời sống xã hộien_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectKhai thác dữ liệuen_US
  dc.subjectGISen_US
  dc.subjectHệ thống quản lýen_US
  dc.subjectPhần mềm nguồn mởen_US
  dc.titleXây dựng hệ thống VNU-GIS phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS của ĐHQGHN : Đề tài NCKH. QGTĐ.11.01en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000235.pdf
  • Size : 98,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :