Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính chống oxy hóa của các polyphenol từ vỏ khoai tây và khoai lang, ứng dụng trong bảo quản thực phẩm : Đề tài NCKH. QG.07.07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23327Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính chống oxy hóa của các polyphenol từ vỏ khoai tây và khoai lang, ứng dụng trong bảo quản thực phẩm : Đề tài NCKH. QG.07.07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23327