Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTạ, Hòa Phương-
dc.contributor.otherĐặng, Văn Bào-
dc.contributor.otherNguyễn, Văn Vượng-
dc.contributor.otherĐoàn, Nhật Trưởng-
dc.date.accessioned2017-03-30T13:41:22Z-
dc.date.available2017-03-30T13:41:22Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationTạ, H. P., et al. (2010). Nghiên cứu điều kiện tự nhiên vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc phục vụ xây dựng công viên địa chất (GeoPark). Đề tài nghiên cứu khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23330-
dc.description.abstractTổng hợp tài liệu và nghiên cứu bổ sung về địa chất, khắc họa tính đa dạng và độc đáo về địa chất của vù ng nghiên cứu như một tài nguyên vô giá về địa chất xứng đáng được khai thác phục vụ du lịch. Phân loại địa hình, phát hiện những cảnh quan đẹp, hấp dẫn, phục vụ du lịch. Biên tập lại bản đồ nền địa chất cho vùn g cao nguyên đá Đồng Văn - M èoVạc, xây dự ng bản đồ địa m ạo và bản đồ tiềm năng du lịch vù n g cao nguyên đá vôi Đồng Văn - Mèo Vạc. Trên cơ sở đánh giá toàn diện các điều kiện tự nhiên của vùng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhàm phát huy các thể mạnh còn ở dạng tiềm năng phục vụ phát triển kinh tế du lịch bền vững cho vùng cao ngu yên đá, đủ điều kiện để xây dựng một công viên địa chất (Geopark)-
dc.format.extent167 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectĐịa chấten_US
dc.subjectCao nguyênen_US
dc.subjectĐiều kiện tự nhiênen_US
dc.subjectĐá Đồng Vănen_US
dc.subjectMèo Vạcen_US
dc.titleNghiên cứu điều kiện tự nhiên vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc phục vụ xây dựng công viên địa chất (GeoPark)en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • N_80.pdf
  • Size : 91,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTạ, Hòa Phương-
  dc.contributor.otherĐặng, Văn Bào-
  dc.contributor.otherNguyễn, Văn Vượng-
  dc.contributor.otherĐoàn, Nhật Trưởng-
  dc.date.accessioned2017-03-30T13:41:22Z-
  dc.date.available2017-03-30T13:41:22Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationTạ, H. P., et al. (2010). Nghiên cứu điều kiện tự nhiên vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc phục vụ xây dựng công viên địa chất (GeoPark). Đề tài nghiên cứu khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23330-
  dc.description.abstractTổng hợp tài liệu và nghiên cứu bổ sung về địa chất, khắc họa tính đa dạng và độc đáo về địa chất của vù ng nghiên cứu như một tài nguyên vô giá về địa chất xứng đáng được khai thác phục vụ du lịch. Phân loại địa hình, phát hiện những cảnh quan đẹp, hấp dẫn, phục vụ du lịch. Biên tập lại bản đồ nền địa chất cho vùn g cao nguyên đá Đồng Văn - M èoVạc, xây dự ng bản đồ địa m ạo và bản đồ tiềm năng du lịch vù n g cao nguyên đá vôi Đồng Văn - Mèo Vạc. Trên cơ sở đánh giá toàn diện các điều kiện tự nhiên của vùng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhàm phát huy các thể mạnh còn ở dạng tiềm năng phục vụ phát triển kinh tế du lịch bền vững cho vùng cao ngu yên đá, đủ điều kiện để xây dựng một công viên địa chất (Geopark)-
  dc.format.extent167 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectĐịa chấten_US
  dc.subjectCao nguyênen_US
  dc.subjectĐiều kiện tự nhiênen_US
  dc.subjectĐá Đồng Vănen_US
  dc.subjectMèo Vạcen_US
  dc.titleNghiên cứu điều kiện tự nhiên vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc phục vụ xây dựng công viên địa chất (GeoPark)en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • N_80.pdf
  • Size : 91,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :