Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Hồng Phương-
dc.contributor.otherNguyễn, Hoàng Anh-
dc.contributor.otherĐinh, Khắc Cường-
dc.contributor.otherBùi, Ngọc Hiếu-
dc.contributor.otherTrần, Lê Tuấn-
dc.contributor.otherBùi, Văn Trung-
dc.contributor.otherTrần, Thị Thu Trang-
dc.contributor.otherĐỗ, Thị Ni Tan-
dc.contributor.otherĐỗ, Bích Liên-
dc.contributor.otherLê, Mạnh Tiến-
dc.date.accessioned2017-03-31T03:33:04Z-
dc.date.available2017-03-31T03:33:04Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationVũ, H. P., et al. (2010). Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010. Đề tài nghiên cứu khoa học. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23423-
dc.description.abstractBáo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.-
dc.format.extent307 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectMôi trườngen_US
dc.subjectBáo cáoen_US
dc.subjectQuảng Ninhen_US
dc.subjectGiai đoạn 2006-2010en_US
dc.titleBáo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • N_75.pdf
  • Size : 173,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Hồng Phương-
  dc.contributor.otherNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.contributor.otherĐinh, Khắc Cường-
  dc.contributor.otherBùi, Ngọc Hiếu-
  dc.contributor.otherTrần, Lê Tuấn-
  dc.contributor.otherBùi, Văn Trung-
  dc.contributor.otherTrần, Thị Thu Trang-
  dc.contributor.otherĐỗ, Thị Ni Tan-
  dc.contributor.otherĐỗ, Bích Liên-
  dc.contributor.otherLê, Mạnh Tiến-
  dc.date.accessioned2017-03-31T03:33:04Z-
  dc.date.available2017-03-31T03:33:04Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationVũ, H. P., et al. (2010). Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010. Đề tài nghiên cứu khoa học. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23423-
  dc.description.abstractBáo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.-
  dc.format.extent307 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectMôi trườngen_US
  dc.subjectBáo cáoen_US
  dc.subjectQuảng Ninhen_US
  dc.subjectGiai đoạn 2006-2010en_US
  dc.titleBáo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • N_75.pdf
  • Size : 173,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :