Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Văn Bền-
dc.contributor.authorHoàng, Chí Hiếu-
dc.contributor.authorBùi, Hồng Vân-
dc.date.accessioned2017-03-31T03:42:28Z-
dc.date.available2017-03-31T03:42:28Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23439-
dc.description143 tr.en_US
dc.description.abstractXây dựng thiết bị chế tạo các hợp chất bán dẫn phát quang màu vùng cấm rộng nhóm A2B6, A3B5 pha các kim loại chuyển tiếp với lớp vỏ điện tử 3d chưa lấp đầy: Mn, Cu, Co ... như ZnS, Zns: Mn, ZnS: Cu,ZnS: Cu, Mn, ZnO:Co; ZnO, ZnO:Mn... Nghiên cứu các tính chất quang của các bột phát quang chế tạo được và làm sáng tỏ ảnh hưởng của các iôn kim loại chuyển tiếp lên sự phát quang của bán dẫn vùng cấm rộngen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectChất bán dẫnen_US
dc.subjectHợp chất bán dẫnen_US
dc.subjectQuang họcen_US
dc.titleXây dựng thiết bị chế tạo các hợp chất bán dẫn phát quang vùng cấm rộng và nghiên cứu các tính chất quang, từ của chúng : Đề tài NCKH. QG.07.45en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00947.pdf
  • Size : 66,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Văn Bền-
  dc.contributor.authorHoàng, Chí Hiếu-
  dc.contributor.authorBùi, Hồng Vân-
  dc.date.accessioned2017-03-31T03:42:28Z-
  dc.date.available2017-03-31T03:42:28Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23439-
  dc.description143 tr.en_US
  dc.description.abstractXây dựng thiết bị chế tạo các hợp chất bán dẫn phát quang màu vùng cấm rộng nhóm A2B6, A3B5 pha các kim loại chuyển tiếp với lớp vỏ điện tử 3d chưa lấp đầy: Mn, Cu, Co ... như ZnS, Zns: Mn, ZnS: Cu,ZnS: Cu, Mn, ZnO:Co; ZnO, ZnO:Mn... Nghiên cứu các tính chất quang của các bột phát quang chế tạo được và làm sáng tỏ ảnh hưởng của các iôn kim loại chuyển tiếp lên sự phát quang của bán dẫn vùng cấm rộngen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectChất bán dẫnen_US
  dc.subjectHợp chất bán dẫnen_US
  dc.subjectQuang họcen_US
  dc.titleXây dựng thiết bị chế tạo các hợp chất bán dẫn phát quang vùng cấm rộng và nghiên cứu các tính chất quang, từ của chúng : Đề tài NCKH. QG.07.45en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00947.pdf
  • Size : 66,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :