Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoa, Hữu Thu-
dc.contributor.authorKhúc, Quang Đạt-
dc.contributor.authorLê, Thanh Sơn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Thư-
dc.contributor.authorNgô, Thị Thuận-
dc.contributor.authorTrương, Đình Đức-
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Doanh-
dc.contributor.authorTrần, Thị Như Mai-
dc.contributor.authorTrần, Văn Nhân-
dc.contributor.authorĐặng, Văn Long-
dc.date.accessioned2017-03-31T06:10:26Z-
dc.date.available2017-03-31T06:10:26Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23504-
dc.description518 tr.en_US
dc.description.abstractTổng hợp tài liệu về sét Việt Nam, đặc biệt sét Di linh. Lấy mẫu sét Di Linh ở mỏ đang khai thác. Tinh chế tự nhiên Di Linh VN để thu được các bentonit thuần natri (Bent-Na). Đặc trưng cấu trúc của sét bằng phương pháp vật lý: SEM, TGA-DTA, -DSC, IR, XRD, BET, CEC, TEM. Tổng hợp các polixocation [Al13O4(OH)24]7+, [Fe3(OH)4]5+, [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc, thành phần hóa học của chúng bằng các phương pháp vật lý AAS, ICP, RMN. Chống các lớp sét bentonit Di Linh bằng các polioxocation Al13, [Fe3(OH)4]5+ và [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc của sét chống bằng các phương pháp vật lý kể trên và phân tích nguyên tố. Hấp phụ lên các sét chống này các muối amoni bậc 4 như CTAB với các nồng độ khác nhau. Đặc trưng cấu trúc và tính chất của sét ưu dầu bằng phương pháp vật lý thích hợp, tính chất hấp thụ của chúng. Nghiên cứu tìm hiểu đơn pha chế dùng sét chống ưu dầu làm phụ cho sơn phủ theo các tiêu chuẩn ASTM hay TCVN. Đưa ra quy trình chế tạo vật liệu sét chống ưa dầu làm phụ gia cho sơn phủen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectKỹ thuật hóa họcen_US
dc.subjectPhụ giaen_US
dc.subjectSéten_US
dc.subjectSơn phủen_US
dc.titleTổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của sét chống ưa dầu (Pillared Clays Organophile) làm phụ gia cho sơn : Đề tài NCKH. QGTĐ.07.02en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00988.pdf
  • Size : 204,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHoa, Hữu Thu-
  dc.contributor.authorKhúc, Quang Đạt-
  dc.contributor.authorLê, Thanh Sơn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Thư-
  dc.contributor.authorNgô, Thị Thuận-
  dc.contributor.authorTrương, Đình Đức-
  dc.contributor.authorTrần, Ngọc Doanh-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Như Mai-
  dc.contributor.authorTrần, Văn Nhân-
  dc.contributor.authorĐặng, Văn Long-
  dc.date.accessioned2017-03-31T06:10:26Z-
  dc.date.available2017-03-31T06:10:26Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23504-
  dc.description518 tr.en_US
  dc.description.abstractTổng hợp tài liệu về sét Việt Nam, đặc biệt sét Di linh. Lấy mẫu sét Di Linh ở mỏ đang khai thác. Tinh chế tự nhiên Di Linh VN để thu được các bentonit thuần natri (Bent-Na). Đặc trưng cấu trúc của sét bằng phương pháp vật lý: SEM, TGA-DTA, -DSC, IR, XRD, BET, CEC, TEM. Tổng hợp các polixocation [Al13O4(OH)24]7+, [Fe3(OH)4]5+, [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc, thành phần hóa học của chúng bằng các phương pháp vật lý AAS, ICP, RMN. Chống các lớp sét bentonit Di Linh bằng các polioxocation Al13, [Fe3(OH)4]5+ và [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc của sét chống bằng các phương pháp vật lý kể trên và phân tích nguyên tố. Hấp phụ lên các sét chống này các muối amoni bậc 4 như CTAB với các nồng độ khác nhau. Đặc trưng cấu trúc và tính chất của sét ưu dầu bằng phương pháp vật lý thích hợp, tính chất hấp thụ của chúng. Nghiên cứu tìm hiểu đơn pha chế dùng sét chống ưu dầu làm phụ cho sơn phủ theo các tiêu chuẩn ASTM hay TCVN. Đưa ra quy trình chế tạo vật liệu sét chống ưa dầu làm phụ gia cho sơn phủen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectKỹ thuật hóa họcen_US
  dc.subjectPhụ giaen_US
  dc.subjectSéten_US
  dc.subjectSơn phủen_US
  dc.titleTổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của sét chống ưa dầu (Pillared Clays Organophile) làm phụ gia cho sơn : Đề tài NCKH. QGTĐ.07.02en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00988.pdf
  • Size : 204,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :