Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Thiện-
dc.date.accessioned2017-04-03T07:53:33Z-
dc.date.available2017-04-03T07:53:33Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationNguyễn, N. T. (2004). Sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết hiện đại và lý luận tiểu thuyết hiện đại ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX trong quan hệ với tiểu thuyết và thi pháp tiểu thuyết của nước ngoài. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23776-
dc.description.abstractBài viết trình bày sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết hiện đại và lý luận tiểu thuyết hiện đại ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX trong quan hệ với tiểu thuyết và thi pháp tiểu thuyết của nước ngoài-
dc.format.extent13 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectTiểu thuyếten_US
dc.subjectVăn học Việt Namen_US
dc.subjectThi pháp văn họcen_US
dc.subjectVăn học nước ngoàien_US
dc.titleSự hình thành và phát triển của tiểu thuyết hiện đại và lý luận tiểu thuyết hiện đại ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX trong quan hệ với tiểu thuyết và thi pháp tiểu thuyết của nước ngoàien_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceViệt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN


 • KY_03053.pdf
  • Size : 20,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Thiện-
  dc.date.accessioned2017-04-03T07:53:33Z-
  dc.date.available2017-04-03T07:53:33Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.citationNguyễn, N. T. (2004). Sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết hiện đại và lý luận tiểu thuyết hiện đại ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX trong quan hệ với tiểu thuyết và thi pháp tiểu thuyết của nước ngoài. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23776-
  dc.description.abstractBài viết trình bày sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết hiện đại và lý luận tiểu thuyết hiện đại ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX trong quan hệ với tiểu thuyết và thi pháp tiểu thuyết của nước ngoài-
  dc.format.extent13 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectTiểu thuyếten_US
  dc.subjectVăn học Việt Namen_US
  dc.subjectThi pháp văn họcen_US
  dc.subjectVăn học nước ngoàien_US
  dc.titleSự hình thành và phát triển của tiểu thuyết hiện đại và lý luận tiểu thuyết hiện đại ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX trong quan hệ với tiểu thuyết và thi pháp tiểu thuyết của nước ngoàien_US
  dc.typeConference Paperen_US
  dc.contributor.conferenceViệt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN


 • KY_03053.pdf
  • Size : 20,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :