Văn hóa kinh doanh Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23821Văn hóa kinh doanh Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23821