Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hoài-
dc.date.accessioned2017-04-07T04:19:28Z-
dc.date.available2017-04-07T04:19:28Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationNguyễn, Thu Hoài. (2005). Vai trò của thị trường chứng khoán và các ngân hàng thương mại trong quá trình huy động vốn trong nước ở Việt Nam. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25078-
dc.description.abstractVốn để sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề nan giải hiện nay đối với hầu hết các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh của ta. Một trong những hướng quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu vốn trong các cơ sở sản xuất là vấn đề huy động vốn, trong đó huy động nguồn vốn trong nước được coi là nguồn quyết định…-
dc.format.extenttr. 299-304-
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectThị trường chứng khoánen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectHuy động vốnen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleVai trò của thị trường chứng khoán và các ngân hàng thương mại trong quá trình huy động vốn trong nước ở Việt Namen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.conferenceHội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005-
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00411.pdf
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hoài-
  dc.date.accessioned2017-04-07T04:19:28Z-
  dc.date.available2017-04-07T04:19:28Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationNguyễn, Thu Hoài. (2005). Vai trò của thị trường chứng khoán và các ngân hàng thương mại trong quá trình huy động vốn trong nước ở Việt Nam. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25078-
  dc.description.abstractVốn để sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề nan giải hiện nay đối với hầu hết các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh của ta. Một trong những hướng quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu vốn trong các cơ sở sản xuất là vấn đề huy động vốn, trong đó huy động nguồn vốn trong nước được coi là nguồn quyết định…-
  dc.format.extenttr. 299-304-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐại học quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectThị trường chứng khoánen_US
  dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
  dc.subjectHuy động vốnen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleVai trò của thị trường chứng khoán và các ngân hàng thương mại trong quá trình huy động vốn trong nước ở Việt Namen_US
  dc.typeArticleen_US
  dc.contributor.conferenceHội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005-
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00411.pdf
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :